VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

 

WOJEWODA MAZOWIECKI – NOWYM PATRONEM HONOROWYM III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH”


Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski wysoko ocenił dzieło organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pamiętajcie o ogrodach" oraz wyraził chęć objęcia swym patronatem honorowym jego III edycji. W piśmie wystosowanym dnia 5 listopada 2010 roku na ręce Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej był uprzejmy napisać między innymi:

Z uznaniem odnoszę się do pomysłu organizacji przedsięwzięcia, umożliwiającego twórczą konfrontację dokonań młodzieży ze szkół artystycznych z całego kraju. Doceniam Państwa zaangażowanie w realizację tak ciekawej i cennej inicjatywy. Wierzę, iż przyniesie ona młodym artystom wiele radości i zachęci ich do wytężonej pracy nad rozwijaniem swoich talentów plastycznych. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności przy organizacji tego konkursu, a uczniom biorącym w nim udział powodzenia i satysfakcji z osiągniętych wyników.  

W załączeniu przesłane zostało drogą elektroniczną logo Wojewody Mazowieckiego do wykorzystania w ramach przyznanego patronatu dla celów promocyjnych.

Ponadto w roku bieżącym patronat honorowy objęli ponownie: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku konkurs ma stały patronat honorowy Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.

Organizatorzy Konkursu I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku oraz Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzyli pierwsze i jedyne w kraju przedsięwzięcie o takiej tematyce i zasięgu terytorialnym. O randze Konkursu zadecydowały od początku wysokie walory ideowe, organizacyjne, merytoryczne i artystyczne. Przede wszystkim jednak Konkurs przyciąga utalentowanych artystycznie uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz liceów plastycznych. Inspiruje młodych twórców w kierunku doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym temacie. Konkurs w skali ogólnopolskiej dobrze też służy wymianie doświadczeń uczniów i ich mistrzów.           

Obrady Komisji Konkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, w tym kwalifikacja prac na wystawę oraz przyznanie nagród, nastąpią do dnia 26 listopada 2010 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku dnia 10 grudnia 2010 roku. Wystawa pokonkursowa pokazana będzie także w Ratuszu Miasta Płocka oraz w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

n n  

n