VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski


Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” – sprawozdanie i zdjęcia

W siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku – organizatora głównego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, odbyła się dnia 10 grudnia 2010 roku uroczystość ogłoszenia wyników tegorocznej, III już edycji, wręczenie nagród oraz koncert muzyczny i otwarcie pięknej wystawy pokonkursowej. Centralne miejsce zajęła praca naszego ucznia Krzysztofa Orankiewicza, który zdobył Grand Prix konkursu! Konkurs już po raz trzeci odbył się pod patronatem honorowym Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.


Uroczystości otworzyła Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wśród przybyłych gości byli m.in. przedstawiciele patronów honorowych konkursu, a także prof. dr hab. Jan Rylke – Przewodniczący Komisji Konkursu oraz Włodzimierz Gorzelańczyk – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Nie zabrakło laureatów konkursu i ich artystycznych opiekunów, aczkolwiek nie wszyscy dotarli do Płocka z uwagi na srogi tego dnia atak zimy. Licznie zgromadzona młodzież gorąco oklaskiwała przybyłych, w szczególności laureatkę II nagrody Ewelinę Gmyr, która zdołała dotrzeć na czas z Zespołu Szkół Plastycznych aż z odległego Tarnowa.


Wyjątkowo rzęsiste brawa otrzymał laureat Grand Prix Krzysztof Orankiewicz, którego malarska praca przykuwała uwagę świetną kompozycją, a przede wszystkim doskonałą kolorystyką i światłocieniem. Dyrektor Małgorzata Mroczkowska podkreśliła, iż nie może być zaskoczeniem tegoroczna najwyższa nagroda dla Płocka, ponieważ od niemal dwudziestu lat I Prywatne Liceum Plastyczne gromadzi wybitnie uzdolnioną młodzież, która pod kierunkiem znakomitych pedagogów i artystów plastyków może w dogodnych warunkach rozwijać i doskonalić wiedzę i artystyczne umiejętności. Warto w tym miejscu podkreślić, że płocki Plastyk rokrocznie święci triumfy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. W I edycji Konkursu laureatem II nagrody w kategorii malarstwa był Damian Szychta (2008), a w II edycji wyróżnienie w kategorii malarstwa zdobyła Paulina Marzec (2009).


W III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach” uczestniczyły 333 prace malarskie i rysunkowe z 21 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych. Decyzją Komisji Konkursu pozostałe nagrody otrzymali w kategorii malarstwa: I nagroda – Halina Biela, Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego (Bydgoszcz), II nagroda – Sylwia Ziółkowska, Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi (Szczecin), III nagroda – Michał Łoziński, Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego (Jarosław), wyróżnienie – Izabela Charaziak, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona (Warszawa).


Nagrody w kategorii rysunku otrzymali: I nagroda – Ewa Piechocka, Liceum Plastyczne (Gorzów Wielkopolski), II nagroda – Ewelina Gmyr, Zespół Szkół Plastycznych (Tarnów), III nagroda – Kalina Zatoń, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego (Częstochowa), wyróżnienie – Dawid Kosmalski, Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora (Koszalin).


Ogród przez historyków literatury, kultury i sztuki postrzegany jest jako jedno z najważniejszych osiągnięć cywilizacji człowieka. To dziś zarówno konserwacja, restauracja i adaptacja ogrodów i parków historycznych, jak też oryginalne komponowanie przestrzeni zielonej na powierzchniach architektonicznych, czego wybitnym przykładem jest cieszący się uznaniem ogród Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczonej do dwudziestu ikon polskiej architektury, wzniesionych w Polsce po 1989 roku oraz zakładany właśnie ogród na dachach Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Jak zauważyła kurator wystawy pokonkursowej prof. Magdalena Sikorska-Tokarska, również płocki „Konkurs każdego roku pokazuje nam swoje coraz bogatsze oblicze. Tegoroczna edycja zaowocowała w prace różnorodne pod względem formalnym i tematycznym. Wizje artystyczne młodych twórców wskazały na problem ekologii, degradacji środowiska naturalnego człowieka, ale jednocześnie zatrzymały się z zachwytem nad kwitnącym kwiatem, promieniem słońca wśród liści, by nawiązać do słynnego tekstu Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”:

„Bluszczem ku oknom

Kwiatem w samotność

Poszumem traw

Drzewem co stoi

Uspokojeniem

Wśród tylu spraw...”.


Konkurs jest świadectwem, jak bogata jest wyobraźnia i głęboka wrażliwość naszej artystycznej młodzieży, która żyjąc w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię, wskazuje nam w swoich pracach, co jest ważne i nieprzemijające.”


Otwarciu wystawy pokonkursowej towarzyszył muzyczny koncert na skrzypce i flet Elizy Smolarek i Marii Banaszczak, które przy trwającej za oknem sali wystawowej zawiei i zamieci śnieżnej wprowadziły przedświąteczny klimat wykonaniem Kanonu D-dur Johannesa Pachelbela oraz kolęd „Przybieżeli do Betlejem” i „Bóg się rodzi”.


Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” odbyła się, podobnie jak w latach ubiegłych, pod patronatem honorowym Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wyróżnienie honorowe, podkreślające „szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką kulturalną Państwa i resortu kultury [...] zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych [...] mających wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wysoki poziom organizacyjny i artystyczny, ustaloną renomę, zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski” (art. 1 i 2 „Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub jego członkostwa w komitecie honorowym”).


Te szczególne wymagania i kryteria spełnia od 2008 roku inicjator i organizator konkursu – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, które współpracuje na tym polu z Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Trzyletni dorobek uznali również członkowie Komitetu Honorowego, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, J.M. prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka. Nagrody ufundowali także, oprócz wyżej wymienionych, Art.-Equipment Warszawa-Wesoła, Policor Płock, Partner Premium, Logos Sp. z o. o. Konkurs zyskał mocne wsparcie w promocji na skalę krajową utalentowanej artystycznie młodzieży, reprezentującej najbardziej liczące się w Polsce ośrodki edukacji plastycznej.


Komisję Konkursu powołał dr Zdzisław Bujanowski – Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W jej skład weszli prof. Jacek Dyrzyński – Wydział Malarstwa, prof. Zygmunt Rafał Strent – Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a przewodnictwo objął prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac pokonkursowych


alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt


Dyplomy laureacialt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

Dyplomy opiekunowie

alt alt alt alt alt

alt

Dyplomy szkoły


alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt