VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

I Prywatne Gimnazjum w Płocku

Adres: 09-402 Płocku ul. Sienkiewicza 26

Dyrektor: mgr  Małgorzata Mroczkowska

www.szkolylogos.edu.pl


          I Prywatne Gimnazjum powstało w 2000 roku i od początku swego istnienia posiada uprawnienia szkoły publicznej.

          Mieści się w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 26 wraz z I Prywatnym Liceum Plastycznym i I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marceliny Rościszewskiej.

          W roku szkolnym 2016/2017 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze: 

Klasa I A - ogólnokształcąca z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz zajęciami komputerowymi 

Klasa I B - artystyczna z rozszerzoną plastyką: rysunek, malarstwo, projektowanie.

          Uczniowie zajęcia artystyczne będą realizować w specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa i projektowania. W klasach II i III realizujemy grafikę komputerową.

          Mała liczebność klas (12-14 osobowe) wpływa na osiąganie przez gimnazjalistów sukcesów edukacyjnych. Wysoki poziom nauczania uzyskuje nasza szkoła dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i wysokim kwalifikacjom nauczycieli. Większość pedagogów jest egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, co w znaczący sposób wpływa na przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

          W naszej pracy uwzględniamy indywidualne potrzeby uczniów, respektujemy opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

          W I Prywatnym Gimnazjum od 2000 roku uczymy dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego na poziomie: początkowym i kontynuacyjnym.

          Zajęcia informatyki odbywają się w najnowocześniejszej w Płocku pracowni komputerowej współfinansowanej z Unią Europejską w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół”.

          Szczególnie ważna dla naszych uczniów jest miła i serdeczna atmosfera, jaka panuje w szkole.

          Twórczą atmosferę zapewnia środowisko artystyczne zaprzyjaźnionego I Prywatnego Liceum Plastycznego, które znajduje się w tym samym budynku. Liczne wystawy, wernisaże, konkursy plastyczne uatrakcyjniają pobyt w szkole, a także uwrażliwiają na sztukę wszystkich gimnazjalistów.

          W ofercie dla gimnazjalistów są również liczne koła zainteresowań takie jak artystyczne – rysunek, malarstwo, projektowanie oraz informatyczne lub teatralne, w zależności od zainteresowań naszych uczniów.

          Pragniemy, aby nasi uczniowie byli solidnie wykształceni, przedsiębiorczy, artystycznie wrażliwi, potrafili przezwyciężać trudności i cieszyć się sukcesami.

          Proponujemy:

 • bezpieczną i przyjazną szkołę
 • małe liczebnie klasy (12-14 osobowe)
 • naukę dwóch języków obcych na dwóch poziomach
 • zajęcia artystyczne w specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby
 • wycieczki edukacyjne i biwaki integracyjne
 • warsztaty artystyczne oraz plenery malarskie i rysunkowe
 • kontakty z uczniami krajów Europy Środkowej dzięki wieloletniej współpracy z Ambasadami Czech, Słowacji, Węgier, Litwy oraz RP przy UE w Brukseli
 • rodzinną atmosferę przyjazną uczniowi
 • bliską współpracę z rodzicami i opiekunami
 • wsparcie w codziennej nauce i opiekę ze strony starszych kolegów i koleżanek - artystów z I Prywatnego Liceum Plastycznego
 • jednozmianowy system zajęć

          Zapewniamy:

 • doskonałe warunki lokalowe w centrum Płocka
 • indywidualizację procesu nauczania
 • kształcenie na wysokim poziomie
 • indywidualną pracę z dyslektykami
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia sportowe na pływalni i siłowni
 • koła artystyczne, teatralne i informatyczne

 Prosimy o składanie podań bezpośrednio w I Prywatnym Gimnazjum w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 26

Już dziś możesz  zapewnić sobie miejsce w naszej szkole

Sekretariat czynny w godzinach 7.30 – 15.30

Informacji udzielamy również telefonicznie pod numerem + 48 24 364-07-20