VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej działa od 1990 roku, jest najstarszą szkołą niepubliczną w Płocku i na Mazowszu Północnym. Posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na czas nieokreślony. Mieści się w zabytkowym gmachu, położonym w ścisłym centrum miasta przy ulicy Sienkiewicza 26, nowocześnie zaadaptowanym do wymagań edukacyjnych. Dysponuje m.in. najnowocześniejszą w Płocku pracownią komputerową EFS, specjalistycznymi pracowniami i bibliotekami przedmiotowymi, salą wystawową.

Poprzez postać Patrona – Marceliny Rościszewskiej, założycielki i przełożonej Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej, Liceum odwołuje się do najlepszych tradycji patriotycznych, narodowych i edukacyjnych Płocka w I i II Rzeczpospolitej Polskiej.

Patronaty honorowe nad przedsięwzięciami szkolnymi objęli i nagrody fundowali m.in. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Ambasador Republiki Słowackiej, Ambasador Węgier, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Płocka.

Wychowankowie i absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i umiejętnościami, umożliwiającymi podejmowanie studiów na tak atrakcyjnych kierunkach jak prawo i administracja, zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikarstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, filologie obce etc.

Oferujemy:

 • Naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego na poziomach niezbędnych do funkcjonowania w obszarze Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
 • Ciekawe kierunki kształcenia, dostosowane do współczesnych potrzeb europejskiego i amerykańskiego rynku pracy.
 • Przygotowanie do udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z listy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Klasy piętnastoosobowe, umożliwiające zindywidualizowanie i spersonalizowanie procesu nauczania.
 • Koła zainteresowań i zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego.
 • Udział w Międzyszkolnym Klubie Euro-Atlantyckim i współpracę z Ambasadami Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej oraz RP przy UE w Brukseli.
 • Biwaki integracyjne i turystyczno-krajoznawcze, plenery fotograficzne oraz wycieczki studyjne do Warszawy, Torunia i Łodzi.
 • Rodzinną atmosferę przyjazną uczniowi, wspartą dobrymi relacjami z koleżankami i kolegami - artystami z I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Zapewniamy:

 • Naukę i wychowanie pod kierunkiem wybitnych i doświadczonych nauczycieli dyplomowanych i ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do studiów wyższych przez nauczycieli egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • Doskonałe warunki lokalowe w samym centrum Płocka.
 • Wszystkie przedmioty w pracowniach specjalistycznych, wyposażonych w osobne biblioteki.
 • Najnowocześniejsze w Płocku pracownie komputerowe z Europejskiego Funduszu Społecznego i dostęp do Internetu.
 • Indywidualna praca z uczniami posiadającymi opinie poradni pedagogiczno-psychologicznych o dysleksji i dysgrafii.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

W nowym roku szkolnym proponujemy kandydatom do liceum bardzo atrakcyjne kierunki w dwóch klasach pierwszych:

Klasa I A - humanistyczno-dziennikarska z zajęciami z fotografii reportażowej. Przedmioty rozszerzone to język polski, historia, zajęcia z dziennikarstwa oraz podstaw fotografii i filmu.

Klasa I B - matematyczno-informatyczna z zajęciami z grafiki komputerowej. Przedmioty rozszerzone to matematyka, informatyka, zajęcia z grafiki komputerowej.

Uczniowie uczestniczą w najstarszym w Polsce Międzyszkolnym Klubie Euro-Atlantyckim. Wśród członków jest ponad 30 laureatów i finalistów m.in. Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES, Międzynarodowego Konkursu Euro-Atlantyckiego ALIANTE, Olimpiady Wiedzy o UE, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach UE, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pamiętajcie o ogrodach", Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Portret rodzinny", Międzynarodowego Biennale Miniatur "Początek był w Polsce".

Organizujemy wystawy numizmatyczne, filatelistyczne i bibliofilskie, debaty, konferencje popularno-naukowe. Współpracujemy z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Towarzystwem Naukowym Płockim, Biblioteką im. Zielińskich TNP, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Domem Darmstadt, Muzeum Diecezjalnym i Muzeum Mazowieckim.

Uczniowie obserwują obrady Rady Miasta Płocka, a także Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszani są do udziału w sympozjach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, konferencjach kół naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Twórczą atmosferę zapewnia środowisko artystyczne zaprzyjaźnionego I Prywatnego Liceum Plastycznego, które znajduje się w tym samym budynku. Zatem w ofercie są również koła zainteresowań z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, grafiki komputerowej. Wielkie zrozumienie znajduje też młodzież grająca równocześnie w płockich zespołach muzycznych.


Najstarsze niepubliczne liceum ogólnokształcące w Płocku

To może być Twoje liceum od września tego roku

Tu dobrze zdasz Maturę 2019

A potem dostaniesz się na wymarzone studia!