VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Jagiellonowie

X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW

 

PATRONAT HONOROWY

Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej

Jego Ekscelencja Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Pan Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka

 

PATRONAT NAUKOWY

Pan prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

 

  KOORDYNATOR KONKURSU

 

Pan Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

 

ORGANIZATOR

 

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku

 

WSPÓŁPRACA

 

Ambasada Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

Zespół Wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Płock

Polski Zwiazek Filatelistów Oddział Płock 

Poczta Polska Płock 1

 

 

 


 

 


Regulamin X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

 

 1. Organizator

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego

Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

 1. Uczestnicy konkursu

W konkursie biorą udział uczniowie 59 gimnazjów obszaru działania Delegatury w Płocku Mazowieckiego

Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 1. Miejsce i czas

Konkurs odbędzie się 25 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w Auli LO im. Władysława Jagiełły w Płocku

przy ul. 3 Maja 4.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, w szczególności poszerzenie znajomości epoki

jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie na przełomie średniowiecza i nowożytności.

 1. Przebieg konkursu
 • Eliminacje:

Eliminacje rozpoczną się o godz.10.00 wypełnianiem testu przez uczestników konkursu, trwającym 45

minut. Do finału przejdzie 10 uczestników z największą ilością punktów. W przypadku równej liczby

punktów u większej liczby zawodników, o zakwalifikowaniu decyduje większa liczba punktów zdobyta za

rozwiązanie trudniejszych zadań. Za najtrudniejsze uważa się zadanie pierwsze, kolejne za łatwiejsze.

 • Finał:

Finał rozpocznie się o godz. 12.00. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów

o kolejności ostatecznej rozstrzyga procedura przyjęta w eliminacjach.

 • Laureaci:

Laureatami konkursu zostanie trzech uczestników finału, którzy zgromadzą największą liczbę punktów.

 1. Nagrody

Laureaci uzyskają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i patronów

konkursu. Wyróżnienia i upominki otrzymają także pozostali finaliści konkursu. Ich opiekunom wręczone

będą podziękowania za wzorowe przygotowanie wychowanków do konkursu historycznego.

 1. Zakres tematyczny konkursu
 • Jagiellonowie na tronach Polski i Litwy.
 • Kształt terytorialny Polski i Litwy oraz unie polsko-litewskie.
 • Stosunki demograficzne i etniczne w epoce Jagiellonów.
 • Polityka zagraniczna Jagiellonów w Europie Środkowej i nad Bałtykiem.
 • Przemiany ustrojowe za panowania Jagiellonów.
 • Reformacja i reforma trydencka za panowania Jagiellonów.
 • Kultura i sztuka późnego gotyku i renesansu w epoce jagiellońskiej.
 • Ikonografia i kartografia epoki (w źródłach i opracowaniach).
 1. Literatura selektywna
 • Podręczniki gimnazjalne.
 • Maria Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
 • Norman Davies, Boże igrzysko.
 • Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów.
 • Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku.
 • Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.
 • Wybrane zeszyty z serii Dzieje narodu i państwa polskiego.
 1. Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia według podanego niżej wzoru przyjmuje sekretariat LO im. Władysława Jagiełły, 09-402 Płock,

ul. 3 Maja 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 22 maja 2012 roku. Informacji dodatkowych udziela

Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i Koordynator Konkursu mgr Marek Mroczkowski, tel.

(24) 364-59-20, fax (24) 364-59-30, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , komunikaty na stronach

www.jagiellonka.plock.pl, www.szkolylogos.edu.pl.

 

 

Uczestnicy

X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

z Gimnazjum ............................................................................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela