VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Official Record of the 1st International Art Competition "Remember the Gardens" Jury's MeetingProtokół z posiedzenia Jury I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pamiętajcie o ogrodach"


Official Record of the 1st International Art Competition "Remember the Gardens" Jury's Meeting
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


  Patronat honorowy międzynarodowy

JE ing. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

JE Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej

JE dr Iván Gyurcsík – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej


Patronat honorowy krajowy

JE Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty

JM prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” W PŁOCKU DNIA 22 LISTOPADA 2012 ROKU


SKŁAD KOMISJI KONKURSU

Przewodniczący

Prof. dr hab. Jan Rylke – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Członkowie Komisji Konkursu

Prof. zw. Jacek Dyrzyński – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. zw. Zygmunt Rafał Strent – Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


Na konkurs wpłynęło trzysta czterdzieści pięć prac malarskich i rysunkowych z dwudziestu siedmiu szkół plastycznych z Polski i z zagranicy. W wyniku prac Jury I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” nagrodzeni zostali:

GRAND PRIX:

Joanna Krysztoforska – I Prywatne Liceum Plastyczne, Płock (Polska)

NAGRODY W KATEGORII MALARSTWA

I nagroda

Martyna Jakubowska – Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, Poznań (Polska)

II nagroda

Monika Mamos – Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz (Polska)

III nagroda

Julia Demczenko – Państwowa Plastyczna Średnia Szkoła im. Tarasa Szewczenki, Kijów (Ukraina)

Wyróżnienie

Maja Klotz – Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, Koszalin (Polska)

Wyróżnienie

Eryk Małecki – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, Lublin (Polska)

Wyróżnienie Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej

Aleksandra Różańska – Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida, Lublin (Polska)

NAGRODY W KATEGORII RYSUNKU

I nagroda

Martyna Jakubowska – Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego, Poznań (Polska)

II nagroda

Marcell Kazsik – Művészeti Középiskola, Nyíregyháza (Węgry)

III nagroda

Eliza Gazicka – Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora, Koszalin (Polska)

Wyróżnienie

Karolina Wojdyła – Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa (Polska)

Wyróżnienie

Marta Stepek – Zespół Szkół Plastycznych, Zielona Góra (Polska)


Członkowie Komisji                                                                                       Przewodniczący Komisji

Prof. zw. Jacek Dyrzyński  / – /                                                               Prof. dr hab. Jan Rylke / – /

Prof. zw. Zygmunt Rafał Strent  / – /

               

                          


   

I Private Upper Secondary Art School in Płock
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture of Warsaw University of Life Science


 The International Honorary Patronage:

His Excellency the Ambassador of the Czech Republic in Poland -  Jan Sechter

His Excellency the Ambassador of the Slovak Republic in Poland - Vasil Grivna

His Excellency the Ambassador of Hungary in Poland – Iván Gyurcsik

 The National Honorary Patronage:

His Excellency the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland – Bogdan Zdrojewski

Jacek Kozłowski – Mazowieckie Province Governor

Adam Struzik – the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship

Karol Semik – Mazovian Education Superintendent

His Excellency prof. Alojzy Szymański – the Rector of Warsaw University of Life Sciences

Andrzej Nowakowski –  the President of the City of Płock


OFFICIAL RECORD OF THE 1 ST INTERNATIONAL ART COMPETITION “REMEMBER THE GARDENS”

JURY’S MEETING PŁOCK, 22 NOVEMBER 2012


THE MEMBERS OF THE JURY

Chairman

Prof. Jan Rylke – The Director of Department of Landscape Art, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture of Warsaw University of Life Science

Members

Prof. Jacek Dyrzyński – Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw

Prof. Zygmunt Rafał Strent – Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw


345 paintings and drawings from 27 schools entered the competition. The Jury awarded the prizes to:

GRAND PRIX

Joanna Krysztoforska – I Private Upper Secondary Art School in Plock, Poland

AWARDS IN PAINTING

I award

Martyna Jakubowska – Piotr Potworowski Upper Secondary Art School in Poznań, Poland

II award

Monika Mamos – Upper Secondary Schools Complex nr 2 in Kalisz, Poland

III award

Julia Demczenko – Taras Szewczenko State Upper Secondary Art School in Kiev, Ukraine

Honorable mention

Maja Klotz – Władysław Hasior Art Schools Complex in Koszalin, Poland

Honorable mention

Eryk Małecki – Cyprian Kamil Norwid Art Schools Complex in Lublin, Poland

Honorable mention of Małgorzata Mroczkowska, the Headmistress of I Private Upper Secondary Art School

Aleksandra Różańska – Art Schools Complex in Lublin, Poland

AWARDS IN DRAWING

I award

Martyna Jakubowska – Piotr Potworowski Upper Secondary Art School in Poznań, Poland

II award

Marcell Kazsik – Upper Secondary Art School in Nyíregyháza, Hungary

III award

Eliza Gazicka – Władysław Hasior Art Schools Complex in Koszalin, Poland

Honorable mention

Karolina Wojdyła –- Jacek Malczewski Art Schools Complex in Częstochowa, Poland

Honorable mention

Marta Stepek – Art Schools Complex in Zielona Góra, Poland

Members of the Jury Chairman of the Jury

Prof. zw. Jacek Dyrzyński  / – /                                                                Prof. dr hab. Jan Rylke / – /

Prof. zw. Zygmunt Rafał Strent  / – /