VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski


NIEZNISZCZALNI. Czcimy 150-lecie Powstania Styczniowego

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku pragnie poinformować, iż w związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą Powstania Styczniowego Zgromadzenia Parlamentarne Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polskiej podjęły stosowne uchwały ustanawiające rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.


W dniu 22 maja 2012 roku Lietuvos Respublikos Seimas przyjął uchwałę, w której czytamy m.in., iż Powstanie z 1863 roku miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów Zdaniem litewskich historyków, powstanie było ważnym etapem w europejskiej historii Litwy i pokazało, którą z dróg chce kroczyć Europa Wschodnia.

 Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 3 sierpnia 2012 roku stwierdził m.in. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświecenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. [...] Uchwała Senatu stanowi wyraz najwyższego hołdu poświęceniu i ofierze uczestników tamtych wydarzeń oraz wyraża pielęgnowany do dziś kult odpowiedzialności oraz obowiązku wobec Ojczyzny i Narodu. Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej zwrócili się też do instytucji państwowych i samorządowych wszystkich szczebli o godne uczczenie tej doniosłej rocznicy.

 W obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego udział wezmą również uczniowie i nauczyciele I Prywatnego Gimnazjum, I Prywatnego Liceum Plastycznego i Liceum Ogólnokształcącego, którego patron – Marcelina Rościszewska, urodzona w kurlandzkiej Lipawie, łączy losy Litwinów, Łotyszy i Polaków. Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki zaproponował nietypowe i oryginalne widowisko muzyczne, nawiązujące do pokrewnych realizacji rocznicowych.

Do takich zaliczyć trzeba m.in. koncert dnia 1 lutego w Hali Expo Silesia w Sosnowcu czołowych rapujących artystów takich jak Tadeusz „Tadek” Polkowski, Pięć dwa Dębiec, Hemp Gru, Bass Taipan, Luxtorpeda, Paweł Kukiz, których zgromadził instrumentalista, aranżer i kompozytor Janusz „Yanina” Iwański.


http://www.exposilesia.pl/koncertps/pl

http://www.rp.pl/artykul/9131,969854-Rapujacy-powstaniec-Pawel-Kukiz.html


Ważnym wydarzeniem muzycznym jest też nowy teledysk do piosenki „Kocham wolność” „Chłopców z Placu Broni” autorstwa Łukasza Rusinka „Ruska”, zrealizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Styczeń wolności”.

http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?p=177

http://www.youtube.com/watch?v=nYMiNuJJyYM

W Auli Jagiellońskiej z kolei w dniu 25 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 odbędzie się koncert „IDŹMY! ŚPIEWY POWSTAŃCZE 1863 czyli bardowie Powstania Styczniowego”. Wystąpi Jacek Kowalski – śpiew, prowadzenie, gitara romantyczna (Poznań), Henryk Kasperczak – opracowanie muzyczne, gitara romantyczna (Poznań) i Anna Śliwa – skrzypce (Kraków). Patronat objął Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Jacek Kowalski jest historykiem sztuki, adiunktem w stopniu doktora habilitowanego w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znany w kraju poeta, bard tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski. Występował m.in. z Jackiem Kaczmarskim (słynne „Dwie Sarmacje”).

W programie przewidziana jest gawęda artysty, prezentacja multimedialna, a przede wszystkim wspólne śpiewanie wraz z publicznością, która w tym celu wyposażona zostanie w śpiewniki, by wspólnie wyruszyć w pole pamięci – tam, gdzie w krwawym polu srebrne ptaszę...

[Śpiewnik do pobrania]

Instrukcja drukowania: pierwsze pięć stron, następnie strony odwrócić i wydrukować pozostałe pięć, potem złożyć na pół... i śpiewać!

Po koncercie możliwe będzie nabycie publikacji książkowych Jacka Kowalskiego, a także najnowszej płyty CD pt. Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863. Artyści obiecują zainteresowanym autografy i dedykacje.
BIOGRAM ARTYSTY


Dr hab. Jacek Kowalski (ur. 1964 w Poznaniu) – historyk sztuki, poeta, bard i tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski.

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz naukowy seminarium mediewistycznego im. prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Praca magisterska – Obrazy architektury w literaturze średniowiecznej Francji (1988), dysertacja doktorska – Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku (1998). Badacz architektury gotyckiej w Wielkopolsce. www.jacekkowalski.pl

Laureat XXIV Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie (1988), występował i nagrywał z Jackiem Kaczmarskim (Dwie Sarmacje, 1995). Wykonawca własnych utworów z zespołami Monogramista JK i Klub Świętego Ludwika.

Tłumacz i popularyzator poezji starofrancuskiej (m.in. Villona i Karola Orleańskiego). Przekładał łacińskie poezje Klemensa Janickiego, a także utwór Clisson i Eugenia Napoleona Bonaparte (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk). W twórczości nawiązuje do poezji sarmackiej. Śpiewa pieśni średniowieczne na festiwalach rycerskich, np. związanych z rekonstrukcją bitwy pod Grunwaldem, Gniewem.

Autor Szopki Bożonarodzeniowej, wystawianej od 1988 roku w Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów w Poznaniu przez Teatrzyk Towarzyski oraz sztuk scenicznych o tematyce historyczne (m.in. Historia o Gogolewskim i Cesarski ciach). Na zamówienie Rady Miasta Poznania napisał i wyreżyserował plenerowe przedstawienia o Ludgardzie i Przemyśle II oraz o historii poznańskiego ratusza.

Jego dziadkiem był Stanisław Michałowski – przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego, sądzony w Moskwie w Procesie szesnastu (1945). Jacek Kowalski przygotował do druku jego wspomnienia (2005), prowadzi stronę internetową Stanisław Michałowski - Jeden z Szesnastu.

Prace naukowe i popularnonaukowe (wybór):

 • Osobliwości i świętości Duszpasterstwa Akademickiego (tudzież szkół średnich) oraz klasztoru i kościoła OO Dominikanów w Poznaniu, OO. Dominikanie, Poznań 1989
 • Konfederacya. Krótka wiadomość o konfederacji barskiej, Sprawa Polska, Warszawa 2000
 • Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku, DiG, Warszawa 2001
 • (współaut.) Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2006
 • Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna, z fot. Mikołaja Potockiego, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2007
 • Podróż do dwunastu drewnianych kościółków, z fot. Mikołaja Potockiego, Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka", Murowana Goślina 2008
 • (współaut.) Literatura staropolska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009


Tomy poetyckie (z komentarzami historycznymi) oraz przekłady (wybór)

 • François Villon, Les Lais. Legaty czyli Mały Testament,  Studio Bąk, Poznań 1994
 • Śpiewniczek Sarmacki Jacka Kowalskiego. Teksty - nuty - chwyty, Comtext, Poznań 1997
 • Konfederacja barska po Kowalsku, Akwilon, Poznań 1998
 • Śpiewnik dla rycerstwa płci obojej, Bractwo Najemne Wolna Kompania, Poznań 1999
 • Karol Orleański, Ronda i ballady. Ballades et rondeaux, Volumen,Warszawa 2000
 • Klemens Janicki, O sobie samym do potomności. Księga żalów, Elegia VII, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2000
 • Mały śpiewnik krucjatowy. Krótka wiadomość o wyprawach krzyżowych, Fundacja Rozwoju Komunikacji Społecznej, Warszawa 2000
 • Na kościółek drewniany w Kicinie, Parafia św. Józefa, Kicin 2001
 • Czym śpiewają niebiosa, czyli średniowiecze jak świeże bułeczki, Paganini, Kraków 2002
 • Napoléon Bonaparte, Clisson i Eugenia, wstęp Wanda Karkucińska, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2006
 • Niezbędnik Sarmaty. Poprzedzony Obroną i Uświetnieniem Sarmacji Obojej, Fundacja św. Benedykta, Poznań 2006 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 1) + CD
 • Szopka dominikańska. Choix 1988-2006, Fundacja Świętego Benedykta, Dębogóra, 2007 + CD
 • Niezbędnik krzyżowca czyli pieśni i opowieści krucjatowe, oprac. muzyczne pieśni i komentarz muzyczny Tomasz Dobrzański, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2007 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 2) + CD
 • Niezbędnik trubadura czyli dumania, kancony i romanse, z fot. Jarosława Jarzewicza, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2007 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 3) + CD
 • Niezbędnik konfederata barskiego, z fot. Jarosława Jarzewicza, Fundacja św. Benedykta, Poznań 2008 (Polski Śpiewnik Historyczny, t. 4) + CD
 • Konfederacja Barska po Kowalsku i Historia o Gogolewskim, z fot. Janusza Kurzawskiego, Fundacja Świętego Benedykta, Poznań 2008 + CD

Ponadto książki kucharsko-poetyckie, zawierające przepisy średniowieczne okraszone zabawnymi wierszami.

ZESPOŁY

Monogramista JK

Jacek Kowalski - śpiew, gitara, teksty i melodie własne lub wybór utworów historycznych

Anita Bittner - fagot, aranżacja, kierownictwo muzyczne

Wiesław Wolnik - gitara, aranżacja

Justyna Gertner-Piechel - wiolonczela

Marzena Łopińska - flet

Robert Rekiel - instrumenty perkusyjne

Maria Gołaska - śpiew

Klub Świętego Ludwika (muzyka średniowieczna)

Jacek Kowalski - śpiew, gitara, teksty i melodie własne lub wybór utworów historycznych

Tomasz Dobrzański - aranżacja, giterna, szałamaja, flet prosty, dudy

Henryk Kasperczak - lutnia renesansowa, teorba

Agnieszka Obst - fidel

Paweł Iwaszkiewicz - szałamaja, flet prosty, dudy

Julia Kosendiak - viola da gamba

Olga Czernikow - regał (instrument), pozytyw (instrument muzyczny)

Jacek Muzioł - instrumenty perkusyjne

Dyskografia (wybór)

 • Simfonie Dawidowe, 1990
 • Trubadurzy i truwerzy po polsku, 1997
 • Konfederacja Barska po Kowalsku, 1998 (wznow. 2008)
 • Pieśń o bitwie pod Grunwaldem, 1999
 • Rycerze Dobrej Opieki,2003
 • Serce i Rozum, 2003
 • Otruta Markiza, 2005
 • Dwie Sarmacje – koncert Jacka Kaczmarskiego (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) i Jacka Kowalskiego (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) z 19 stycznia 1995, wydany na płycie dołączonej do czasopisma Christianitas w grudniu 2005)
 • Niezbędnik Sarmaty, 2006
 • Hey! Hey! Hey! Kolędy i pastorałki staropolskie, 2007
 • Niezbędnik krzyżowca, 2007
 • Pieśni drewnianych kościółków, 2007
 • Niezbędnik trubadura, 2008
 • Niezbędnik Konfederata Barskiego, 2008
 • Wojna i Miłość, 2009
 • Nie masz pana nad ułana, pienia narodowe – koncert w Radiowej Trójce 11.11.2008, 2010
 • Kolędowanie staropolskie, 2010
 • Grunwald 1410 po Kowalsku, 2010
 • Blokomachia, 2012
 • Dumy staropolskie, 2012
 • Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863, 2013