VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski


Śpiewy styczniowe


Śpiewy stycznioweW 150 rocznicę Powstania Styczniowego młodzież I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej zorganizowała w dniu 25 stycznia uroczystość ku czci bohaterów walk z Rosją o wolność i niepodległość Ojczyzny.  Okazja po temu była szczególna, bowiem rodzice patronki liceum – Jan i Leokadia z Landsbergów Dąbrowscy to powstańcy styczniowi i zesłańcy syberyjscy. Nic więc dziwnego, że z tej racji odbył się koncert „Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863”, a uczestniczyli w nim również uczniowie Jagiellonki.

 

Na zaproszenie Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marka Mroczkowskiego przybyli z Poznania wybitni polscy muzycy i uczeni zarazem: znany z występów m.in. z Jackiem Kaczmarskim dr hab. Jacek Kowalski (gitara i śpiew) – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i prof. Henryk Kasperczak (gitara, opracowania muzyczne), prowadzący klasę lutni na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Królewskiego Konserwatorium w Hadze.

 

Punktualnie, mimo ogólnopolskiego strajku na kolei, zdołała przybyć z Krakowa Anna Śliwa (skrzypce barokowe) – prowadząca klasę skrzypiec Konserwatorium Krakowskiego im. Witolda Lutosławskiego i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Dawnej w Wieliczce.

 

Artyści grający na codzień w tak różnych zespołach, jak m.in. poznański Klub Świętego Ludwika (muzyka dawna) i Amaryllis (rock progresywny), wiedeński Pandoflis Consort Wien (muzyka dawna), przybyli do Płocka z interesującą prezentacją multimedialną i koncertem pieśni powstańczych 1863 roku. Prowadzący spotkanie Prezes MKE-A poprosił uczestników uroczystości o powstanie i uczczenie minutą ciszy bojowników o wyzwolenie ojczyzny z rosyjskiej okupacji.

 

W półgodzinnej prelekcji wzbogaconej cenną ikonografią Jacek Kowalski powiedział m.in.: W przededniu Powstania Styczniowego ulice i kościoły Warszawy brzmiały echami „Chorału” i „Boze coś Polskę”. Na salonach i poddaszach, przy dźwiękach gitar i fortepianów, śpiewano „Stańmy jako upiorów gromada” na przemian z wierszami Mieczysława Romanowskiego, ostatniego polskiego romantyka. Wkrótce i on, i inni ruszyli w pole. Bojowe pobudki i sygnały tworzono odtąd także na biwakach. Komponowali je poeci „z pierwszej półki” – Wincenty Pol, ci „mniejsi” – Anczyc, Tarnowski, Wolski i przygodni. Wielu zapłaciło głowa, inni zesłaniem na Syberię lub emigracją. Ich teksty i pieśni tworzą wzruszającą dziś kronikę roku 1863. Jego bohaterowie i męczennicy natchnęli twórców Rzeczypospolitej Zmartwychwstałej. Bez stycznia roku 1863 nie byłoby listopada roku 1918, „bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk”.

 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew w publikacji towarzyszącej wystawie w 150 rocznicę Powstania Styczniowego napisała: Klęska powstania i olbrzymie straty, jakie ten zryw przyniósł, wywołały utrzymujące się długo nastroje pesymizmu i beznadziei. Jednakże w dużej mierze to właśnie dzięki artystom pamięć o tym wielkim narodowym czynie została utrwalona – w obrazach, w poezji – stając się źródłem siły dla przyszłych pokoleń Polaków.

 

I rzeczywiście, dla przykładu słynny utwór „Pieśń strzelców” Władysława Ludwika Anczyca będzie jedną z najczęściej wykonywanych piosenek w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Również nasza młodzież z wielką ochotą podjęła rzuconą rękawicę i ze śpiewnikami w ręce optymistycznie i z werwą uczestniczyła w refrenach znanych utworów. Z radością zauważyli to goście i w Księdze wpisów odnotowali: Widać, kto tu jest wychowawcą!...


Pobyt w Płocku zakończony został uroczystym obiadem wydanym na cześć znakomitych artystów przez Marka i Małgorzatę Mroczkowskich. Wieczorem goście udali się do Warszawy, gdzie w Bazylice Katedralnej Świętych Michała i Floriana mieli zaplanowaną wcześniej radiową sesję nagraniową. Dzień później wystąpili z koncertem pieśni powstańczych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Bibliografia

Wanda Chrostowska, Marcelina Rościszewska – dyrektorka gimnazjum im. Reginy Żółkiewskiej w Płocku w latach 1908-1933 (w setną rocznicę urodzin), „Notatki Płockie” 1975, Nr 4, s. 26-29.

Jacek Kowalski, Henryk Kasperczak, Anna Śliwa, IDŹMY! Śpiewy powstańcze 1863, płyta CD, wyd. DESIGN&MUSIC, grudzień 2012

Marek Mroczkowski, Między Libawą, Paryżem, Płockiem i Krakowem, „Zeszyty Jagiellońskie”

Powstanie Styczniowe. The January Uprising 1863-1864, wstęp Zofia Gołubiew, wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2013

http://mazowsze.hist.pl/files/Notatki_Plockie/Notatki_Plockie-r1975-t20-n4_(83)/Notatki_Plockie-r1975-t20-n4_(83)-s26-29/Notatki_Plockie-r1975-t20-n4_(83)-s26-29.pdf

http://www.jagiellonka.plock.pl/starawww/pdf.php?id=168

http://www.jacekkowalski.pl

http://www.amuz.edu.pl/page.php/1/0/show/1887

http://www.risonanza.pl/zespol/2-Anna_Sliwa.html

 

Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe Śpiewy styczniowe