VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


Artur Gasparyan i Karolina Donarska laureatami I i II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej” PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski


Polska młodzież szkolna, w tym gimnazjalna i licealna płocka, bardzo chętnie i licznie wzięła udział w konkursie organizowanym w całym kraju przez Instytut Pamięci Narodowej. W dniu 7 maja 2010 roku nastąpiło wręczenie nagród w Urzędzie Miasta Płocka. W kategorii prac plastycznych doskonale wypadli uczniowie klasy III I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Artur Gasparyan zajął I miejsce, a Karolina Donarska II miejsce. Opiekunem artystycznym jest wykładowca Plastyka art. plast. Maja Wojnarowska.


Uroczystość odbyła się w Auli płockiego Ratusza. Nagrody i dyplomy podpisane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. dr. hab. Jerzego Eislera i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego wręczali Kierownik Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie Instytutu pamięci Narodowej Jacek Pawłowicz, Zastępca Prezydenta Płocka Piotr Kubera i Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Płocka Ewa Adasiewicz. Prace laureatów pokazywane były następnie w Ratuszu Płocka i udostępnione licznym zwiedzającym. M.in. w dniu 11 maja wystawę obejrzał J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, goszczący tego dnia w Płocku na zaproszenie Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego Marka Mroczkowskiego i Prezydenta Miasta Płocka Mirosława Milewskiego.

Ogólnopolski Konkurs „Kłamstwo, milczenie, prawda – rzecz o zbrodni katyńskiej” odbył się w całym kraju, by upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej, dokonanej na rozkaz najwyższych władz partyjnych i państwowych Związku Sowieckiego. Zgodnie z decyzją podjętą w dniu 5 marca 1940 roku na Kremlu przez Józefa Stalina i Biuro Polityczne KC WKP(b), w ciągu następnych kilku tygodni kwietnia i maja komunistyczny aparat terroru rozstrzelał nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach koncentracyjnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRS Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.


W dołach śmierci w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz w do tej pory nieujawnionych przez Rosję miejscach kaźni z tzw. Ukraińskiej Listy i Białoruskiej Listy, spoczął kwiat polskiego społeczeństwa, elity wojskowe, polityczne, gospodarcze. Polska pozbawiona została tysięcy oficerów służby czynnej i rezerwy, członków administracji państwowej i samorządowej, ziemian i przemysłowców, duchownych i nauczycieli, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki.

{slimbox_1_2 images/lightbox/katyn_1.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_1.jpg|| images/lightbox/katyn_2.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_2.jpg|| images/lightbox/katyn_3.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_3.jpg|| images/lightbox/katyn_4.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_4.jpg|| images/lightbox/katyn_5.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_5.jpg|| images/lightbox/katyn_6.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_6.jpg|| images/lightbox/katyn_7.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_7.jpg|| images/lightbox/katyn_8.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_8.jpg|| images/lightbox/katyn_9.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_9.jpg|| images/lightbox/katyn_10.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_10.jpg|| images/lightbox/katyn_11.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_11.jpg|| images/lightbox/katyn_12.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_12.jpg|| images/lightbox/katyn_13.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_13.jpg|| images/lightbox/katyn_14.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_14.jpg|| images/lightbox/katyn_15.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_15.jpg|| images/lightbox/katyn_16.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_16.jpg|| images/lightbox/katyn_17.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_17.jpg|| images/lightbox/katyn_18.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_18.jpg|| images/lightbox/katyn_19.jpg| images/lightbox/miniatury/katyn_19.jpg|| }