VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

I Prywatne Gimnazjum w Płocku

Szkoła gimnazjalna powstała w 2000 roku. Zgodnie z prawem oświatowym od momentu założenia posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Oferujemy:

 • naukę na jedną zmianę
 • klasy do 16 osób
 • naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego na dwóch poziomach
 • kółka zainteresowań w zależności od potrzeb uczniów
 • warsztaty psychologiczne
 • biwaki integracyjne i wycieczki edukacyjne
 • rodzinną atmosferę przyjazną uczniowi

Zapewniamy:

 • kształcenie na wysokim poziomie przez nauczycieli – egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
 • naukę dwóch języków obcych i informatyki w nowej pracowni finansowanej wspólnie ze szkołą ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”
 • zajęcia w specjalistycznych pracowniach malarstwa, rysunku i rzeźby
 • doskonałe warunki lokalowe w centrum Płocka
 • indywidualizację procesu nauczania
 • indywidualną pracę z dyslektykami i dysgrafami

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze: ogólnokształcącą z językiem angielskim i językiem niemieckim oraz artystyczną z rozszerzoną plastyką (rysunek, malarstwo, projektowanie). Mała liczebność klas (14-16 uczniów) wpływa na osiągnięcie przez gimnazjalistów sukcesów edukacyjnych. Wysoki poziom nauczania nasza szkoła osiąga dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu wysokim kwalifikacjom nauczycieli. Większość pedagogów jest egzaminatorami Ministerstwa Edukacji Narodowej, co w znaczący sposób wpływa na przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. W naszej pracy uwzględniamy indywidualne potrzeby uczniów, respektujemy opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególną opieką otaczamy uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia). W I Prywatnym Gimnazjum uczymy dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Taki program pozwala uczniom dobrze funkcjonować w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia z informatyki odbywają się w pracowni otrzymanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”. Szczególnie ważna jest dla naszych uczniów miła i serdeczna atmosfera, jaka panuje w szkole.

Pragniemy, aby nasi uczniowie byli solidnie wykształceni, przedsiębiorczy, uwrażliwieni artystycznie, potrafili przezwyciężać trudności i cieszyć się sukcesami.