VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Patronat honorowy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o Ogrodach”


  • Jego Ekscelencja Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski
  • Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jan Sechter
  • Jej Ekscelencja Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Loreta Zakarevičienė
  • Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Vasil Grivna
  • Jego Ekscelecja Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej Iván Gyurc