VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Uczniowie, absolwenci i profesorowie na „Zbiorowej wystawie artystów płockich”

Zbiorowa wystawa artystów płockich W Płockiej Galerii Sztuki otwarto uroczyście „Zbiorową wystawę artystów płockich”. Zaprezentowane zostały obrazy najwybitniejszych malarzy Mazowsza Zachodniego, wśród których większość stanowią twórcy związani z I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Wśród publiczności licznie zgromadzeni byli także nasi uczniowie, mogący podziwiać prace swych mistrzów.


W wernisażu wystawy uczestniczyli autorzy wybranych dzieł, zarówno absolwenci płockiego „Plastyka”, jak i ich mistrzowie – profesorowie prowadzący zajęcia w szkole oraz profesorowie emerytowani. Wśród uznanych twórców byli m.in. Iwona Korgul-Wyszatycka, Anna Macionek-Stańko, Wiesław Nadrowski, Zofia Samusik-Zaremba, Magdalena Sikorska-Tokarska i Maria Weigl-Wojnarowska.


W imieniu artystów głos zabrała Maria Weigl-Wojnarowska. Podkreśliła rolę sztuki w życiu codziennym człowieka, ale też konieczny wysiłek artysty, by udostępnić swe dzieła odbiorcom w taki sposób, ażeby niezbyt wygórowana cena obrazu stanowiła zachętę do jego zakupu i codziennego obcowania ze sztuką. Zwróciła też uwagę na kluczową rolę w przestrzeni prowincjonalnej tak ważnej instytucji, jaką jest I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku – placówka artystyczna, która wywiera twórczy wpływ na szerokie kręgi lokalnej społeczności. W tym kontekście warto było zauważyć, iż w grupie twórców najmłodszych znalazły się wychowanki I Prywatnego Liceum Plastycznego.


Katarzyna Bąkowska-Roszkowska, absolwentka „Plastyka” w 2005 roku, ukończyła następnie Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Szamborskiego, aneks w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w Płocku zaś prowadzi wraz z mężem galerię „Oficyna” przy ulicy Tumskiej. Jej prace uczestniczyły w wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Auxerre, Krakowie, Kutnie, Legnicy, Toruniu, Warszawie, Żyrardowie. Jest jednym z czterech finalistów Nagrody Artystycznej Siemensa (2010) i laureatką Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje (2011).


Michalina Czurakowska, absolwentka „Plastyka” w 2006 roku, ukończyła następnie Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obroniła w Pracowni Projektowania Książki dr Doroty Ogonowskiej. Obecnie studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, początkowo w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, następnie w Pracowni Malarstwa prof. Krzysztofa Wachowiaka, a równolegle w Pracowni Rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego i w Pracowni Tkaniny prof. Doroty Grynczel. Prace wystawiała już między innymi w Krakowie, Łodzi i Warszawie.


Jak powiedziała Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska „Ekspozycje zbiorowe płockiego środowiska plastycznego to zawsze ważne i wyjątkowe prezentacje w programie artystycznym Płockiej Galerii Sztuki.[...] To każdorazowo prezentacja różnych postaw twórczych, indywidualnych spojrzeń i różnych dziedzin sztuki. To także okazja do niecodziennego spotkania twórców należących do różnych pokoleń i posługujących się różnymi formami artystycznej wypowiedzi”.


Warto za prof. Marią Weigl-Wojnarowską uzupełnić tę wypowiedź o stwierdzenie, iż poza niewielką grupą stałych bywalców Płockiej Galerii Sztuki, a wiąże się to między innymi z pauperyzacją społeczeństwa polskiego, ogromną rolę odgrywa obecność licznie zgromadzonej młodzieży I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, które też i na co dzień daje utalentowanym uczniom możliwość artystycznego, bliskiego kontaktu z mistrzami.


Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich Zbiorowa wystawa artystów płockich

zdjęciamarekmroczkowskileicad-lux6