VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Damian Niewęgłowski z klasy III – laureat I Ogólnopolskiego Biennale "W Stronę Fantazji i Wyobraźni"

Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława BeksińskiegoW  bieżącym roku szkolnym Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie zorganizowało dla uczniów szkół plastycznych II stopnia I Ogólnopolskie Biennale „W Stronę Fantazji i Wyobraźni” dedykowane Zdzisławowi Beksińskiemu. Jednym z siedmiu laureatów nagrodzonych w kategorii malarstwa został Damian Niewęgłowski, uczeń I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.Damian Niewęgłowski uczęszcza do klasy III słynnego płockiego „Plastyka”. To dobrze zapowiadający się młody artysta, tworzący udane prace w kategorii malarstwa i rysunku. Jego dzieła są już znane w kraju i poza granicami, a także nagradzane. Dość przypomnieć III nagrodę w kategorii rysunku II Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2013).  Jego opiekunem artystycznym jest art. plast. prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.


Tym razem patronem artystycznej rywalizacji młodych twórców został Zdzisław Beksiński (1929-2005) – jeden z najciekawszych, najbardziej intrygujących w skali globalnej artystów współczesnych. W położonym nieopodal Krosna Sanoku, skąd twórca pochodził, znajduje się największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja bogatego i różnorodnego dorobku tego wybitnego polskiego twórcy. Kolekcja tworzy Galerię Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym Sanoka.


Jak napisali organizatorzy biennale, „zainteresowanie tym przedsięwzięciem przerosło najśmielsze oczekiwania”. Nadesłano łącznie z całego kraju 695 prac z 39 szkół. Warto podkreślić, iż I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku było jedyną w Polsce artystyczną szkołą niepubliczną, której uczeń został nagrodzony. Nadesłane prace zrealizowane były w trzech kategoriach plastycznych uprawianych przez samego patrona konkursu, tj. malarstwie, rysunku i grafice. Dzieło Damiana Niewęgłowskiego zatytułowane „Trzy twarze” otrzymało jedno z dwóch wyróżnień w kategorii malarstwa.


Jury I Ogólnopolskiego Biennale „W Stronę Fantazji i Wyobraźni” przewodniczył Wiesław Banach – Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, członkami byli uczeni i artyści z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Dorota Jajko – Sankowska, prof. dr hab. Marlena Makiel – Hędrzak i dr Jarosław Sankowski. W protokole zgodnie podkreślono „wysoki poziom wybranych do pokonkursowej wystawy realizacji, zaskakująco duże zainteresowanie konkursem wśród młodzieży oraz zaangażowanie nauczycieli i opiekunów w przygotowanie szkolnych zestawów prac”.


http://www.lpkrosno.pl/index.php/aktualnosci/541-konkurs

https://plus.google.com/photos/109510328594806580218/albums/5983708432931231121?banner=pwa&gpsrc=pwrd1

https://plus.google.com/photos/109510328594806580218/albums/5983708432931231121/5983710095297243986?banner=pwa&gpsrc=pwrd1&pid=5983710095297243986&oid=109510328594806580218

http://www.muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/galeria-beksinski-stala/59-galeria-zdzisawa-beksiskiego

http://www.beksinski.com.pl/Zdzisław_Beksiński.html

http://www.beksinski.pl


Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego Laureat ogólnopolskiego biennale ku czci Zdzisława Beksińskiego

zdjęciamarekmroczkowskileicad-lux6