VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku – w grupie najlepszych szkół artystycznych w Polsce!


Vivat academia, Vivant professores! Ogromnym sukcesem zakończyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. We wszystkich badanych przez MKiDN RP za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wymaganiach szkoła otrzymała stopień wysoki!Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej podpisany został dnia 30 kwietnia 2014 roku przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr. Zdzisława Bujanowskiego. Podstawą prawną było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) z późniejszymi zmianami.Badania przeprowadzone w szkole przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie objęły realizację przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku czterech wymagań. Były to w kolejności: Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, Wymaganie 11: Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.


W świetle zamieszczonego poniżej bogatego w treści raportu liczącego czterdzieści dwie strony, I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku spełnia wszystkie wymagania w stopniu wysokim. Zamieszamy również poniżej komunikat Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej, zawierający gratulacje z tej okazji dla całej społeczności szkolnej.


Należy w tym miejscu podkreślić, iż do tej pory żadna szkoła artystyczna w Polsce nie otrzymała wyższej oceny. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, które przygotowuje się do jubileuszu 25-lecia w 2018 roku, dorównuje jakością kształcenia liceom największym i najstarszym w kraju. Uzyskany wynik jest, dla przykładu, identyczny z tym, jaki otrzymało obchodzące w przyszłym roku 70-lecie istnienia Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi (por. Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej Centrum Edukacji Artystycznej z listopada 2013 roku, ss. 1-28, http://plastyklodz.pl).


herb biskupa Piotra LiberyWarto też przy tej okazji przypomnieć, iż równie wysokie wyniki w zakresie poziomu nauczania i wychowania młodzieży uzyskało I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku podczas badań przeprowadzonych przez wizytatorów Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Z rezultatami ewaluacji diecezjalnej zapoznał się osobiście Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera - Biskup Płocki w ramach wizytacji kanonicznej, jaka miała miejsce w gmachu Szkoły w dniu 28 maja 2012 roku (zob. Krzysztof Dobaczewski, Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera - Biskup Płocki z wizytacją kanoniczną naszych szkół, w: Wydarzenia, www.szkolylogos.edu.pl).


Informacja o wysokiej ocenie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, zatytułowana "Ewaluacja w Płocku: Vivat akademia, Vivant professores!", ukazała się w dziale "Dyplomy... Matury... Analizy" Biuletynu PLASTYK Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, czerwiec 2014, cz. 2, s. 8 (http://cea.art.pl/biuletyn_plastyk-pl).
INFORMACJA

DOTYCZĄCA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku


Z wielką przyjemnością informuję wszystkich Państwa o wynikach ewaluacji zewnętrznej, która przeprowadzana była w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku


Wymaganie 2.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ocena poziomu spełnienia wymagania 2.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim, ocena – B

  

Wymaganie 3.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Ocena poziomu spełnienia wymagania 3.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B


Wymaganie 7.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Ocena poziomu spełnienia wymagania7.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B


Wymaganie 11.

Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Ocena poziomu spełnienia wymagania 11.

Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B


Gratuluję całej społeczności szkolnej osiągnięcia wysokiego poziomu spełniania poszczególnych wymagań.


Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Mroczkowska

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Problemowej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej
Raport Ewaluacji Zewnętrznej  Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej Raport Ewaluacji Zewnętrznej