VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Gratulacje i podziękowania Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Anna Pietrzak wystosowała do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku list z gratulacjami i podziękowaniem za codzienną nauczycielską pracę na rzecz wychowania młodzieży, kształcenia jej intelektu i stwarzanie właściwego klimatu w szkole. Środowisko nauczycielskie, a także cała społeczność szkolna I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, przyjęły list Dyrektora Delegatury z zadowoleniem.Kolejną okazją do gratulacji i podziękowań Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie było uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przez Sebastiana Jędrzejewskiego – ucznia klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. W liście przeczytać możemy:


Dyrekcja

Rada Pedagogiczna

I Prywatnego Liceum Plastycznego

w Płocku


Szanowni Państwo,


Osiągnięcia uczniów wyrastają z wielu twórczych dokonań nauczycieli, wspierających ich rozwój intelektualny i duchowy, zaangażowanych w kształtowanie młodego człowieka.

Gratuluję uzyskania przez Sebastiana Jędrzejewskiego, ucznia klasy III, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanego najlepszemu uczniowi w szkole.

Dziękuję za codzienną nauczycielską pracę na rzecz wychowania młodzieży, kształcenia jej intelektu i stwarzanie właściwego klimatu w szkole.

Życzę, aby zaangażowanie i pasja nie opuszczały Państwa, a rzetelność zawodowa stała się przykładem dla wszystkich podejmujących trud nauczania.


Z poważaniem,


Dyrektor Delegatury w Płocku

Kuratorium Oświaty w Warszawie

/ - /

Anna Pietrzak


Płock, 5 grudnia 2014 roku

ORLEN-DAR SERCA