VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dla Sebastiana Jędrzejewskiego


Sebastian Jędrzejewski – uczeń klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 2014/2015.  Uroczystość odbyła się w Sali Barokowej Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku.  Laureatowi towarzyszyła Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska.Sebastian Jędrzejewski odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na samym początku uroczystości, a to za sprawą bardzo wysokiej średniej ocen, wynoszącej 5,37. Sukces ten jest jednak jeszcze większy od innych wyróżnionych, bowiem oprócz ocen z przedmiotów ogólnokształcących do średniej ocen w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku wliczane są oceny także z przedmiotów artystycznych.


Należy w tym miejscu zauważyć, iż Sebastian otrzymał również w tych dniach Stypendium Fundacji ORLEN-DAR SERCA i PKN ORLEN. Uroczystość odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, a towarzyszył mu drugi stypendysta Fundacji ORLEN-DAR SERCA i PKN ORLEN Dawid Ławicki, kolega z tej samej klasy trzeciej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.


Laureat nie tylko solidnie przykłada się do nauki, ale też uzyskuje sukcesy artystyczne w konfrontacji z rówieśnikami ze szkół plastycznych, także Europy Środkowej. Jego ostatnie osiągnięcie na tym polu to I nagroda w kategorii malarstwa w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Pamiętajcie o ogrodach”. Wychowawcą Sebastiana jest artysta plastyk prof. Magdalena Sikorska-Tokarska.Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Sebastiana Jędrzejewskiego