VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Nasi goście, nasze spotkania

Ambasador Republiki Czeskiej J. Sechter Otwieramy ekskluzywny, nowy w nawigacji dział „Nasi goście, nasze spotkania”. Młodzież uczęszczająca do naszych szkół, a także członkowie Rady Pedagogicznej i Rady Artystycznej Szkół LOGOS mają od lat możliwość spotkań i wymiany cennych doświadczeń naukowych i artystycznych w skali nieosiągalnej dla społeczności innych szkół w Płocku. Pokazujemy zdjęcia uczniów i nauczycieli naszych szkół z wybitnymi osobistościami nauki, kultury, sztuki, dyplomacji, Kościoła katolickiego etc. Rozpoczynamy od przypomnienia wydarzeń z lat 2013-2015.

W latach 2013-2015 gościliśmy w naszych szkołach lub byliśmy gośćmi ambasadorów akredytowanych przy Prezydencie RP, którzy w wyniku działań dyplomatycznych Marka Mroczkowskiego – Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego wspierają nasze działania artystyczne w kręgu szkół plastycznych na obszarze Europy Środkowej. To Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wielokrotnie przybywają do nas wybitni uczeni i artyści, członkowie Jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. To prof. dr hab. Jan Rylke – twórca Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Jacek Dyrzyński – Członek Rady Artystycznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, b. Dziekan Wydziału Malarstwa, a następnie Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i prof. Rafał Zygmunt Strent – Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, b. Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, b. Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków.

Interesujące były spotkania z twórcami rangi międzynarodowej. Ich prace publikowane były i znane są na całym świecie. To m.in. Chris Niedenthal – fotoreporter „Newsweek”, „Time”, „Forbes”, „Geo” i Józef Wilkoń – malarz, rzeźbiarz, scenograf, ilustrator książek.

Do ważnych i twórczych spotkań należała również wizyta wykładowców z Poznania i Krakowa, a jednocześnie wybitnych muzyków, członków poznańskich zespołów „Klub Świętego Ludwika” (muzyka dawna) i „Amarylis” (rock progresywny) oraz wiedeńskiego „Pandoflis Consort Wien” (muzyka dawna). To nagrywający płyty z Jackiem Kaczmarskim dr hab. Jacek Kowalski – muzyk, kompozytor, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Henryk Kasperczak – klasa lutni na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i Anna Śliwa – Dyrektor Artystyczny Festiwalu Muzyki Dawnej w Wieliczce, klasa skrzypiec Konserwatorium Krakowskiego im. Witolda Lutosławskiego i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie.

Bardzo pożyteczne były też spotkania i współpraca z innymi uczonymi i jednocześnie twórcami kultury i sztuki. To m.in. prof. dr hab. Jan Tutaj – Prorektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Krzysztof Stefański – Kierownik Katedry Historii Sztuki Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Georgi Minczew – Dyrektor Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Marek Olszyński – Zakład Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Janusz Noniewicz – Kierownik Katedry Mody Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Nasze działania wspierają również i służą radą pracownicy Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. To Włodzimierz Gorzelańczyk – starszy wizytator CEA MKiDN RP oraz Wojciech Myjak – specjalista ds. szkół plastycznych CEA MKiDN RP.


Cenimy również spotkania z osobistościami związanymi z Płockiem i okolicą. To m.in. ks. prof. dr hab. Bronisław Dembowski – biskup senior Diecezji Włocławskiej, ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski – Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, ks. dr Stefan Cegłowski – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku, Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Alicja Wasilewska – Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki (przez lata ucząca historii sztuki w „Plastyku”), prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.


Cieszą nas także wizyty przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej oraz środowisk finansowych. To m.in. Michał Boszko – Starosta Powiatu Płockiego, Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Michał Twardy – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Jolanta Łukasiak-Malicka – Prezes Zarządu Vistula Bank Spółdzielczy.

Ambasador Republiki Czeskiej J. Sechter Ambasador Republiki Czeskiej J. Sechter Ambasador Republiki Litewskiej L. Zakarevičienė prof. J. Rylke_SGGW prof. J. Dyrzyński_ASP W-wa prof. R. Z. Strent_ASP W-wa Ch. Niedenthal_W-wa J. Wilkoń_Zalesie A. Śliwa_Konserwatorium Kraków, dr hab. J. Kowalski_UAM Poznań, prof. H. Kasperczak_AM Poznań prof. J. Tutaj_Rektor ASP Kraków, K. Dąbek_Plastyk Lublin prof. K. Stefański_UŁ prof. G. Minczew_Ceraneum UŁ prof. M. Olszyński_UR J. Noniewicz_ASP W-wa W. Gorzelańczyk_CEA MKiDN RP W. Myjak_CEA MKiDN RP ks. bp prof. B Dembowski_Diecezja Włocławska ks. prof. M. M. Grzybowski_TNP ks. dr S. Cegłowski_MD Płock L. Sobieraj_MM Płock A. Wasilewska_PGS Płock prof. Z. Kruszewski_TNP A. Sitek_PSM Gostynin M. Boszko_Starosta PP R. Lewandowski_MUW W-wa M. Twardy_UM W-wa M. Lewandowska_BGŻ S.A. J. Łukasik-Malicka_Vistula BS