VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko


Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko W Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pomyślnie odbył się egzamin artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko. Komisja Egzaminacyjna pod przewodnictwem eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Marka Mroczkowskiego wydała zaświadczenie o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. To kolejny sukces nauczyciela I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, po ubiegłorocznym mianowaniu artysty plastyka prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej z płockiego „PLASTYKA”. Komisję Egzaminacyjną powołała Małgorzata Mroczkowska – Prezes Zarządu LOGOS Sp. z o.o. – organu prowadzącego I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, zaś sam egzamin miał miejsce w Biurze Wizytatora Regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli z mocy prawa: Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwóch ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej RP Marek Mroczkowski jako Przewodniczący.


Artysta plastyk prof. Anna Macionek-Stańko ukończyła studia na kierunku artystyczno-pedagogicznym w zakresie malarstwa i wychowania plastycznego i obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując tytuł magistra sztuki (1993).


Od 2008 roku jest profesorem I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Przewodniczy Radzie Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Uczestniczy w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz Szkolnego Zespołu Nadzorującego egzamin maturalny.


Sprawuje funkcję kuratora wystaw regionalnych i międzynarodowych, organizowanych przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. To ekspozycje prac Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” oraz Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, w którym pełni również funkcję Przewodniczącego Jury. Jest koordynatorem szkolnych plenerów malarsko-rysunkowych oraz kuratorem wystaw poplenerowych, aneksu do dyplomu, wystaw prac dyplomowych.


Jej podopieczni uzyskują wybitne sukcesy artystyczne, także w skali międzynarodowej. To m. in. Grand Prix III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2010), Grand Prix I Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” (2012), Grand Prix IX Międzynarodowego Biennale „Portret rodzinny” (2015).


Uprawia różne techniki malarskie (olej, akwarela, gwasz, pastel) i rysunek. Zafascynowana pięknem świata, rozświetla mocnymi barwami obrazy sadów, ogrodów, bukietów kwiatów. Jednym z najczęstszych motywów jest córka artystki, ale też portrety przyjaciół.


Zajmuje się renowacją antyków, wykonuje repliki obrazów oraz małe formy witrażowe.  Brała udział w wielu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych (m.in. Niemcy, Ukraina). Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą ( Holandia, Niemcy, Włochy) oraz w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko
Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko

Awans artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko