VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

IDEA KONKURSU

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH przeznaczony jest dla utalentowanej artystycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatorem jest działające pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie środowisko artystyczno – oświatowe, skupione wokół organizatora – I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, będącego ważnym ośrodkiem na mapie edukacyjnej Polski, którego uczniowie zdobywają nagrody w konkursach plastycznych krajowych i międzynarodowych. Współorganizatorem jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na czele Komisji Konkursowej stoi prof. dr hab. Jan RYLKE – Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury SGGW. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku oraz nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Europejskiej Akademii Sztuk i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH jest pierwszym w kraju przedsięwzięciem artystyczno-organizacyjnym o takiej tematyce i zasięgu terytorialnym. Przeznaczony jest dla młodzieży plastycznych szkół ponadgimnazjalnych. Inspiruje młodych twórców w kierunku doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym temacie. Konkurs służy też wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli liceów plastycznych w skali ogólnopolskiej.

W konkursie uczestniczy młodzież szkół artystycznych, która może wiązać swą przyszłość między innymi z problematyką tak ważną dziś i atrakcyjną, jak na przykład waloryzacja krajobrazu kulturowego i jej wykorzystanie w projekcie zagospodarowania przestrzennego, restauracja publicznej przestrzeni parkowej, okolicznościowa dekoracja w przestrzeni wiejskiej i miejskiej, oprawa wizualna i ekspozycja produktów wystaw ogrodniczych, rolniczych i leśnych, projektowanie ogrodu we wnętrzu ogólnodostępnym, komponowanie ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Biorąc to pod uwagę Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozważy nagradzanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH indeksami na Wydział Ogrodnictwa i Architektury SGGW. Będzie to jeden z ważnych sposobów promowania wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej młodzieży. Tak skonstruowany program Konkursu podkreśla rolę Płocka i Mazowsza w promowaniu na skalę krajową najbardziej uzdolnionej artystycznie młodzieży z całej Polski, zainteresowanej m.in. studiami w zakresie sztuki krajobrazu.

Idea Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH spotkała się z bardzo przychylnym stanowiskiem wielu środowisk o wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Już nad I edycją Konkursu patronat honorowy objęli, co jest ważnym i znaczącym ewenementem, Panowie: Mirosław MILEWSKI – Prezydent Miasta Płocka, Adam STRUZIK – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. Alojzy SZYMAŃSKI – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Bogdan ZDROJEWSKI – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzenie udziału w Komitecie Honorowym II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH wyraził ponadto Pan Karol SEMIK - Mazowiecki Kurator Oświaty.

Od III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego PAMIĘTAJCIE O OGRODACH patronat honorowy sprawuje również Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki.

Po wyborach samorządowych w 2010 roku Pan Andrzej Nowakowski - nowy Prezydent Miasta Płocka, utrzymał stały patronat honorowy nad konkursem.