VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

KARTA ZGŁOSZENIA


IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH

Praca malarska  lub

rysunkowa  Nr 1


Praca malarska  lub

rysunkowa  Nr 2


                 (ośmioznakowe godło)


                 (ośmioznakowe godło)


Autor:


Imię i nazwisko         ...............................................................................................................................

Uczeń klasy                ...............................................................................................................................

Nazwa szkoły             ...............................................................................................................................

Adres szkoły               ...............................................................................................................................

Telefon                        ...............................................................................................................................

Fax                              ...............................................................................................................................

E-mail                         ...............................................................................................................................

Strona www                ...............................................................................................................................


Opiekun artystyczny:


Imię i nazwisko         ..............................................................................................................................Tytuł pracy (mal./rys.)  Nr 1 .....................................................................................................................

Tytuł pracy (mal./rys.)  Nr 2 .....................................................................................................................Prezentowana praca jest mojego autorstwa


(Miejscowość i data)   ...........................................................................................................................

(Czytelny podpis) ..................................................................................................................................
Przesłanie pracy na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PAMIĘTAJCIE O OGRODACH jest

jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu powyższego Konkursu.

Uwaga:

  • Praca musi być opatrzona ośmioznakowym godłem na odwrocie
  • Karta zgłoszenia musi być wypełniona czytelnie
  • Karta zgłoszenia w zaklejonej kopercie musi być skutecznie przymocowana na odwrocie pracy


Karta Zgłoszenia