VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Harmonogram IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH"
w 2011 roku

 1. Kwiecień
  • Wyjazdy służbowe członków Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego do Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Sztuk Pięknych,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
  • Przyjazdy do Płocka Przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. dr. hab. Jana Rylke oraz pozostałych członków Komisji z SGGW i ASP.
 2. Maj
  • Ustalenie ostatecznego kształtu regulaminów Konkursu i Komisji Konkursowej, wybór projektanta plakatów, folderów, zaproszeń, albumu pokonkursowego i innych wydawnictw.
 3. Czerwiec
  • Druk małych form graficznych, wysyłanie plakatów, regulaminów do ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych w Polsce.
 4. Lipiec
  • Przygotowanie dokumentacji do prac Komisji Konkursowej
  • Ustalenie sposobu oceny i wyboru prac przez członków Komisji Konkursowej.
 5. Wrzesień
  • Wysyłanie informatorów propagujących Konkurs do szkół, patronów honorowych i medialnych, sponsorów.
 6. Listopad
  • Przyjmowanie prac konkursowych do dnia 18 listopada 2011 r.
  • Obrady Komisji Konkursowej 24 listopada 2011 r.
 7. Grudzień
  • Wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród - 9 grudnia 2011 r.
  • Publikacje medialne materiałów pokonkursowych.
  • Rozliczenie finansowe
 8. Styczeń 2012 r.
  • Pokaz wystawy w Ratuszu Miasta Płocka i Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.