VI Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW Płock 2008 PDF Drukuj Email
Marek Mroczkowski

W szóstej już edycji Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW rywalizowało ze sobą niemal osiemdziesięciu uczniów gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego. W liście skierowanym do uczestników Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski uwypuklił pasję i przyjemność odkrywania historii przez młodych badaczy i podkreślił, iż nie sposób oprzeć się urokowi, jaki towarzyszy potężnemu imperium, obejmującemu Polskę, Litwę, Czechy i Węgry. Państwu wielu narodów, wiar i kultur. Czasom niezwykłych przemian, kształtowania się nowych form życia państwowego, rozwoju nauki i kultury. I wreszcie losom rodu królewskiego, z jego nieprzeciętnymi perypetiami.

W płockich eliminacjach czekał na uczestników przygotowany przez prof. Zofię Sarnecką test obejmujący zagadnienia z zakresu polityki, gospodarki, a także kultury i sztuki oraz ikonografii, kartografii, heraldyki i genealogii epoki jagiellońskiej. W ścisłym finale, do którego awansowała dziesiątka uczestników, najobszerniejszą wiedzą wykazali się: Marcelina Kawecka (Gimnazjum nr 1 w Płocku, opiekun Jolanta Rybińska), Piotr Więckowski (Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku, opiekun Jacek Radecki) i Justyna Jóźwiak (Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, opiekun Anna Makowska).

Laureaci otrzymali nagrody Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijusa Meilūnasa, wręczone przez Attaché ds. Kultury Ambasady Litewskiej Alesię Rynkevič oraz nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły Mirosława Piątka. Upominkami od Urzędu Miasta Płocka i Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego prof. ndzw. dr. hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego nagrodzeni zostali wszyscy finaliści.

Koordynator Konkursu i Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego prof. Marek Mroczkowski, który ufundował osobną nagrodę dla Marceliny jako uczennicy klasy drugiej, powiedział, że wielką wartością konkursu jest od lat niezwykle wyrównany poziom wśród najlepszych uczestników zawodów, a płoccy gimnazjaliści zwyciężają dopiero trzeci raz. W dotychczasowych edycjach zdobywcami pierwszego miejsca okazywali się być równie ambitni i pracowici uczniowie z Siecienia, Sikorza i Sierpca. W tym roku przy równej ilości punktów przepisy regulaminu zadecydowały o zajęciu drugiego miejsca przez Piotra z gimnazjum w Bielsku.

Finał poprzedziło uroczyste otwarcie Konkursu, podczas którego Chór Żeński Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły wykonał pod kierunkiem Andrzeja Sitka Bogurodzicę, Gaude Mater Polonia i Mazurek Dąbrowskiego. Attaché ds. Kultury Ambasady Litewskiej Alesia Rynkevič zwróciła uwagę na obecne przewartościowania ocen historii i nie wykluczyła wznoszenia pomników na Litwie Józefowi Piłsudskiemu. Proces historycznego zbliżenia, po trudnym wieku dwudziestym, żartobliwie ukazali uczniowie klasy II A Jagiellonki, którzy multimedialnie i w konwencji materiałów Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili program o długotrwałej i świadomej współpracy prezydentów Polski i Litwy prof. Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamusa...

Uczestnicy i goście zwiedzić mogli wystawę bibliofilską pt. Litwa w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, stworzoną przy pomocy uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wśród niemal 200 unikatowych często woluminów znalazły się pochodzące ze zbiorów Gustawa Zielińskiego w Skępem Michała Bohusza O początkach narodu i języka litewskiego (Warszawa 1808) i Teodora Narbutta dziewięciotomowe Dzieje narodu litewskiego (Wilno 1835). Do najstarszych i najciekawszych należały też pochodzące ze zbiorów Haliny Rutskiej Joachima Lelewela Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie (Poznań 1844) i wydany przez Edwarda Raczyńskiego Kodex dyplomatyczny Litwy (Wrocław 1845).

Konkurs zorganizował Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki LO im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku. Patronatem honorowym objęli go: Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Egidijus Meilūnas, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli Jan Tombiński i Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski, a naukowym Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Andrzej Rachuba.

Autorzy zdjęć – uczniowie I Prywatnego Liceum Plastycznego: • – Jakub Jaworski • – Damian Archita