VII Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW PDF Drukuj Email

 1. Patronat honorowy i naukowy.
 2. Organizatorzy.
 3. Założenia ideowo-programowe.
 4. Regulamin i terminarz.
 5. Nagrody.
 6. Wykład Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku.
 7. Wykład Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 8. Stoisko Muzeum Okręgowego w Toruniu.
 9. Stoisko Poczty Polskiej.
 10. Wystawa Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego.
 11. Występ zespołu muzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.

Patronat honorowy

J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka

Patronat naukowy

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk

Organizatorzy

Koordynator

Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

Współpraca

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego
Polski Związek Filatelistów O/Płock
Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Założenia ideowo-programowe.

W popularnonaukowym VII Regionalnym Konkursie Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW uczestniczą uczniowie 54 gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego, powiatu płockiego ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego.

VII Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW upowszechnia i poszerza wiedzę o dynastii Jagiellonów, panujących na Litwie, w Polsce, Czechach i na Węgrzech, których domeny sięgały Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego, a model organizacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów w jej złotym wieku mógłby być wzorem dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Umożliwia ambitnej młodzieży pogłębianie wiedzy o polityce dynastycznej i zagranicznej Jagiellonów w Europie Środkowo-Wschodniej, zmianach kształtu terytorialnego Polski i Litwy, stosunkach demograficznych, etnicznych i wyznaniowych, uniach polsko-litewskich i przemianach ustrojowych, dorobku nauki, kultury i sztuki, bada znajomość źródeł tekstowych, ikonograficznych, heraldycznych i kartograficznych.

Konkurs koordynuje Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki, czemu sprzyjają patroni liceów płockich: Władysław Jagiełło panujący przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów, z których każdy miał swój język, kulturę, wiarę, obyczaje i własną świetną historię oraz spokrewniona z litewskimi Landsbergisami, urodzona w Libawie Marcelina z Dąbrowskich Rościszewska, po ukończeniu paryskiej Sorbony twórczyni słynnego płockiego gimnazjum żeńskiego, znanego w okresie międzywojennym jako Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej.

Działalności Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego towarzyszy myśl Ojca Świętego Jana Pawła II o królewskiej małżonce Jadwidze – świętej patronce „Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski [...] zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów”, która zaniosła „Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą”.

Młodzież licealna skupiona w Międzyszkolnym Klubie Euro-Atlantyckim w Płocku odnosi sukcesy m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Ogólnopolskim Konkursie „Polska w NATO” pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, Międzynarodowym Konkursie Euro-Atlantyckim „Aliante”, Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES programu Youth Connect Global Communities & Advocate for Peace Through Artwork, realizowanym przez Sisters Cities International pod patronatem honorowym Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki George’a W. Busha.

Regulamin i terminarz.

 1. Organizator.
 2. Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.
 3. Uczestnicy konkursu.
 4. W konkursie biorą udział uczniowie 54 gimnazjów obszaru działania Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Miejsce i czas. Konkurs odbędzie się 16 maja 2009 roku o godzinie 10.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku przy ul. 3 Maja 4.
 5. Cel konkursu.
 6. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, w szczególności poszerzenie znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie na przełomie średniowiecza i nowożytności.
 7. Przebieg konkursu.
  • Eliminacje:
  • Eliminacje rozpoczną się o godz.10.00 wypełnianiem testu przez uczestników konkursu, trwającym 45 minut. Do finału przejdzie 10 uczestników z największą ilością punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników, o zakwalifikowaniu decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań. Za najtrudniejsze uważa się zadanie pierwsze, kolejne za łatwiejsze.
  • Finał:
  • Finał rozpocznie się o godz. 12.00. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka uwzględniająca odpowiedzi na pytania dodatkowe.
  • Laureaci:
  • Laureatami konkursu zostanie trzech uczestników finału, którzy zgromadzą największą liczbę punktów.
  • Nagrody.
  • Laureaci uzyskają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i patronów konkursu. Wyróżnienia otrzymają także pozostali finaliści konkursu. Ich opiekunom wręczone będą podziękowania za wzorowe przygotowanie wychowanków do konkursu historycznego.
 8. Zakres tematyczny konkursu.
  • Jagiellonowie na tronach Polski i Litwy.
  • Kształt terytorialny Polski i Litwy oraz unie polsko-litewskie.
  • Stosunki demograficzne i etniczne w epoce Jagiellonów.
  • Polityka zagraniczna Jagiellonów w Europie Środkowej i nad Bałtykiem.
  • Przemiany ustrojowe za panowania Jagiellonów.
  • Reformacja i reforma trydencka za panowania Jagiellonów.
  • Kultura i sztuka późnego gotyku i renesansu w epoce jagiellońskiej.
  • Ikonografia i kartografia epoki (w źródłach i opracowaniach).
 9. Literatura selektywna.
  • Podręczniki gimnazjalne.
  • Maria Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
  • Norman Davies, Boże igrzysko.
  • Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów.
  • Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku.
  • Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.
  • Wybrane zeszyty z serii Dzieje narodu i państwa polskiego.
 10. Zgłoszenie do konkursu.
Zgłoszenia do konkursu według podanego wzoru przyjmuje sekretariat LO im. Władysława Jagiełły do 14 maja 2009 r. Informacji dodatkowych udziela Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i Koordynator Konkursu mgr Marek Mroczkowski, tel. (24) 364-59-20, fax (24) 364-59-30, www.jagiellonka.plock.pl

Lista uczestników VII Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW Gimnazjum (pełna nazwa, dane teleadresowe) ..................................................................................................L.p. Imię i nazwisko uczestnika Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
       
       


Nagrody VII Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW ufundowali

J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka
Tadeusz Daszewski – Dyrektor Poczty Polskiej w Płocku
Mirosław Piątek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego
Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

Wykład Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

„Portrety Władysława II Jagiełły z królewskich pocztów malarskich, numizmatycznych, filatelistycznych i muzycznych w Polsce” – wykład ilustrowany Marka Mroczkowskiego – Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku.

Wykład Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Najstarszy poczet królów polskich – problematyka konserwatorska i muzealna” – wykład ilustrowany światowej sławy uczonego prof. dr. hab. art. kons. Józefa Flika – b. Dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa i Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacza i konserwatora w latach 1964 – 1966 z okazji 500-lecia II Pokoju Toruńskiego pocztu namalowanego w 1645 r. przez toruński cech malarzy na okoliczność udziału Władysława IV Wazy w Colloquium Charitativum.

Stoisko Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Pokaz monografii Józef Flik, Beata Herdzin, Poczet Królów Polskich w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2000, z kolorowymi reprodukcjami obrazów, zawierającej również tableau autorstwa Benoit Facjata, wydane w Rzymie w 1702 r. z pięćdziesięciu jeden miedziorytniczymi wizerunkami władców polskich oraz litografie Henryka Aschenbrennerra z albumu Juliana Bartoszewicza, wydanego w Warszawie w 1860 r.

 • prof. dr. hab. art. kons. Józef Flik – b. Dyrektor Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa i Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Beata Herdzin – Dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu.

Książkę będzie można nabyć w promocyjnej cenie 8 PLN dzięki uprzejmości dr. Marka Rubnikowicza – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Stoisko Poczty Polskiej.

Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej wprowadzi do obiegu pocztowego i filatelistycznego datownik okolicznościowy z wizerunkiem Władysława Jagiełły oraz siedem kart pocztowych z reprodukcjami portretów Jagiellonów z Pocztu Toruńskiego projektu Aleksandra Pluszcza – wiceprezesa Związku Filatelistów Polskich O/Płock.

Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej wprowadzi do obiegu pocztowego i filatelistycznego jako ósmą w komplecie kartę pocztową ze zdjęciem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły autorstwa art. fot. Tomasza Gałązki – profesora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Wystawa Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego otworzy wystawę „Źródła i opracowania do dziejów stosunków polsko-litewskich w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego”. Bibliografię selektywną i scenariusz opracował Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku.

Występ zespołu muzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły.

Piosenki z wyróżnionego Nagrodą Emmy 2006 „High School Musical” w wykonaniu zespołu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły pod kierunkiem Andrzeja Sitka.