VIII Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW PDF Drukuj Email

 1. PATRONAT
 2. ORGANIZATORZY
 3. ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE
 4. REGULAMIN
 5. TERMINARZ
 6. NAGRODY
 7. WYSTĄPIENIE PREZESA MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU EURO-ATLANTYCKIEGO
 8. WYSTĄPIENIE AMBASADORA REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 9. OTWARCIE WYSTAWY HISTORYCZNEJ

Patronat honorowy

J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
MMirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka

Patronat naukowy

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Organizatorzy

Koordynator Konkursu

Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

Współpraca

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku
Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego

ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE VIII REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO POLSKA JAGIELLONÓW

VIII Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW upowszechnia i poszerza wiedzę o dynastii Jagiellonów, panujących na Litwie, w Polsce, Czechach i na Węgrzech, których domeny sięgały Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego, a model organizacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów w jej złotym wieku mógłby być wzorem dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Umożliwia ambitnej młodzieży pogłębianie wiedzy o polityce dynastycznej i zagranicznej Jagiellonów w Europie Środkowo-Wschodniej, zmianach kształtu terytorialnego Polski i Litwy, stosunkach demograficznych, etnicznych i wyznaniowych, uniach polsko-litewskich i przemianach ustrojowych, dorobku nauki, kultury i sztuki, bada znajomość źródeł tekstowych, ikonograficznych, heraldycznych i kartograficznych.

W popularnonaukowym VIII Regionalnym Konkursie Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW uczestniczą uczniowie 58 gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego, powiatu płockiego ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego.

Konkurs koordynuje Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki, czemu sprzyjają patroni liceów płockich: Władysław Jagiełło panujący przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów, z których każdy miał swój język, kulturę, wiarę, obyczaje i własną świetną historię oraz spokrewniona z litewskimi Landsbergisami, urodzona w Libawie Marcelina z Dąbrowskich Rościszewska, po ukończeniu paryskiej Sorbony twórczyni płockiego gimnazjum żeńskiego, znanego w okresie międzywojennym jako Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej.

Działalności Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego towarzyszy myśl Jana Pawła II o królewskiej małżonce Jadwidze – świętej patronce „Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski [...] zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów”, która zaniosła „Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą”.

Młodzież licealna skupiona w Międzyszkolnym Klubie Euro-Atlantyckim w Płocku odnosi sukcesy m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, Ogólnopolskim Konkursie „Polska w NATO” pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Międzynarodowym Konkursie „Aliante”, Young Artist Competition CONNECTING GLOBAL VILLAGES programu Youth Connect Global Communities & Advocate for Peace Through Artwork, realizowanym przez Sisters Cities International pod patronatem honorowym Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki George’a W. Busha.

Regulamin

 1. Organizator.
 2. Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.
 3. Uczestnicy konkursu.
 4. W konkursie biorą udział uczniowie 54 gimnazjów obszaru działania Delegatury w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 5. Miejsce i czas.
 6. Konkurs odbędzie się 8 maja 2010 roku o godzinie 10.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku przy ul. 3 Maja 4.
 7. Cel konkursu.
 8. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, w szczególności poszerzenie znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie na przełomie średniowiecza i nowożytności.
 9. Przebieg konkursu.
  • Eliminacje:
  • Eliminacje rozpoczną się o godz.10.00 wypełnianiem testu przez uczestników konkursu, trwającym 45 minut. Do finału przejdzie 10 uczestników z największą ilością punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników, o zakwalifikowaniu decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań. Za najtrudniejsze uważa się zadanie pierwsze, kolejne za łatwiejsze.
  • Finał:
  • Finał rozpocznie się o godz. 12.00. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka uwzględniająca odpowiedzi na pytania dodatkowe.
  • Laureaci:
  • Laureatami konkursu zostanie trzech uczestników finału, którzy zgromadzą największą liczbę punktów.
  • Nagrody
  • Laureaci uzyskają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i patronów konkursu. Wyróżnienia otrzymają także pozostali finaliści konkursu. Ich opiekunom wręczone będą podziękowania za wzorowe przygotowanie wychowanków do konkursu historycznego.
 10. Zakres tematyczny konkursu.
  • Jagiellonowie na tronach Polski i Litwy.
  • Kształt terytorialny Polski i Litwy oraz unie polsko-litewskie.
  • Stosunki demograficzne i etniczne w epoce Jagiellonów.
  • Polityka zagraniczna Jagiellonów w Europie Środkowej i nad Bałtykiem.
  • Przemiany ustrojowe za panowania Jagiellonów.
  • Reformacja i reforma trydencka za panowania Jagiellonów.
  • Kultura i sztuka późnego gotyku i renesansu w epoce jagiellońskiej.
  • Ikonografia i kartografia epoki (w źródłach i opracowaniach).
 11. Literatura selektywna.
  • Podręczniki gimnazjalne.
  • Maria Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
  • Norman Davies, Boże igrzysko.
  • Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów.
  • Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku.
  • Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.
  • Wybrane zeszyty z serii Dzieje narodu i państwa polskiego.
 12. Zgłoszenie do konkursu.
Zgłoszenia do konkursu według podanego niżej wzoru przyjmuje sekretariat LO im. Władysława Jagiełły do 6 maja 2010 r. Informacji dodatkowych udziela Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i Koordynator Konkursu mgr Marek Mroczkowski, tel. (24) 364-59-20, fax (24) 364-59-30, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , komunikaty na stronach www.jagiellonka.plock.pl, www.szkolylogos.edu.pl.

Uczestnicy VIII Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW Gimnazjum (pełna nazwa, dane teleadresowe) ..................................................................................................L.p. Imię i nazwisko uczestnika Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
       
       


Terminarz

Eliminacje i finał VIII Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW odbędą się o godzinie 10.00 dnia 8 maja 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku. Wręczenie nagród i dyplomów: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły 11 maja 2010 r. – godzina 11.30.

Nagrody ufundowali

J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Piątek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego
Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

WYSTĄPIENIE PREZESA MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU EURO-ATLANTYCKIEGO

Dnia 11 maja 2010 roku Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku Marek Mroczkowski wygłosi wykład „Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW jako przykład działalności edukacyjno-wychowawczej w nowoczesnej Europie”.

WYSTĄPIENIE AMBASADORA REPUBLIKI LITEWSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2010 roku wykład okolicznościowy „Polska – Litwa. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” wygłosi J.E. Egidijus Meilūnas – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

OTWARCIE WYSTAWY HISTORYCZNEJ

Dnia 11 maja 2010 roku nastąpi otwarcie przygotowanej przez I Prywatne Liceum Plastyczne wystawy historycznej „Zapomniane Wielkie Księstwo Litewskie”. Wystawę opracował merytorycznie na 1000-lecie Litwy prof. Alfredas Bumblauskas z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego.