VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Marek Mroczkowski

DYPLOM 2016


Dyplom 2016 Znakomite wyniki XIX Egzaminu Dyplomowego w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Średnia ocen w części teoretycznej – 4,11, średnia ocen w części praktycznej – 4,33. To sukces świetnego, oddanego młodzieży grona profesorskiego, a przede wszystkim tych oto młodych artystów: Magdaleny Czerniak, Kamila Garlickiego, Adrianny Jankowskiej, Sebastiana Jędrzejewskiego, Elizy Kwiatkowskiej, Dawida Ławickiego, Patrycji Rybickiej, Tomasza Ściechowicza, Inez Zapory. Vivat academia, vivant proffesores!


Pozytywnie zdany egzamin z historii sztuki i obrona dyplomów to równocześnie formalne nadanie absolwentom I Prywatnego Liceum Plastycznego kwalifikacji zawodowych artysty plastyka, a tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej.


Stwarza to naszym absolwentom bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej w aktualnej sytuacji ekonomicznej i możliwość realizacji swych zainteresowań oraz twórczych ambicji, pasji i życiowych aspiracji. Umożliwia podjęcie już teraz pracy m.in. w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach reklamowych, mediach i wydawnictwach. Tworzy przewagę rynkową dla własnej firmy w perspektywie euro-atlantyckiej i globalnej.


Równocześnie pomyślnie zdane w I Prywatnym Liceum Plastycznym egzaminy maturalne umożliwią podjęcie nauki na tak atrakcyjnych kierunkach studiów jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dzieł kultury, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna.


Tegoroczny egzamin przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna, na której czele stanęła powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. prof. Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Jacek Markiewicz, Marek Mroczkowski, Mateusz Nadrowski i Magdalena Sikorska-Tokarska.


W części teoretycznej egzamin przebiegał w nowej formule. Zdający losowali zestawy zawierające problematykę związaną ze specjalizacją wystawienniczą, zadanie opisu i analizy dzieła sztuki oraz krytyczną prezentację wybranego przez dyplomanta ważnego wydarzenia artystycznego (plastycznego, muzycznego, teatralnego, choreograficznego etc.).


Egzaminatorem był prof. Marek Mroczkowski – egzaminator maturalny historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, który wyraził zadowolenie z przebiegu egzaminu, podkreślił także bardzo dobre przygotowanie dyplomantów, czego skutkiem była tak wysoka średnia ocen.


Dyplomy obronione celująco


Sebastian JędrzejewskiReklama projektu architektonicznego szkoły artystycznej, promotor prof. Maciej Jeziórski

Inez ZaporaIdentyfikacja działalności artystycznej pod pseudonimem: Nie Wiem” , promotorzy prof. Jacek Markiewicz i prof. Mateusz Nadrowski.


Według zgodnej opinii Państwowej Komisji Egzaminacyjnej prace te kwalifikują się do prezentacji na XII Makroregionalnym Biennale „Dyplom 2017” w Lublinie.


Pozostałe dyplomy


Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego przygotowany został dyplom:

Eliza Kwiatkowska – Promocja kolekcji odzieży awangardowej

Pod kierunkiem promotor artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko przygotowane zostały dyplomy:

Patrycja Rybicka – Wystawa malarstwa Patrycji Rybickiej. Identyfikacja graficzna wystawy

Tomasz Ściechowicz – Mural jako sztuka okolicznościowa. Identyfikacja pracowni malarstwa ściennego

Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Jacka Markiewicza przygotowany został dyplom:

Adrianna Jankowska – Art poupee. Pracownia lalkarska Adrianny Jankowskiej. Identyfikacja wizualna

Pod kierunkiem promotora prof. Mateusza Nadrowskiego przygotowany został dyplom:

Magdalena Czerniak – Identyfikacja wizualna studia charakteryzacji filmowej

Pod kierunkiem promotor artysty plastyka prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej przygotowane zostały dyplomy:

Dawid Ławicki – Aranżacja wystawy grafiki warsztatowej w autorskiej galerii sztuki Art ŁAD

Kamil Garlicki – Identyfikacja wizualna marki odzieżowej Slot


Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016 Dyplom 2016