VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


PDF Drukuj Email

Nasi nauczyciele


Autorzy zdjęć: Tomasz Gałązka, Marek Mroczkowski, Damian Archita


Krzysztof Dębowski

Piotr Gruk

Maciej Jeziórski

Paulina Kaczmarczyk

Anna Macionek-Stańko

Marek Mroczkowski

Jolanta Ossowska-Krzemińska

Anna Paskal 

Bożena Piórkowska

Marzanna Polańczyk


Magdalena Sikorska-Tokarska

Małgorzata Szplitgejber

Hanna Sztupecka

Edyta Szymczak

Tomasz Szymczak

Iwona Urbańska

Piotr Wiśniewski

Ewa Wojtysiak-Szczepańska

Teresa Zwarycz

Bożena Żaglewska

Agnieszka Żółtowska


mgr Krzysztof Dębowski

Krzysztof Dębowski

Ukończył historię w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności nauczycielskiej: dydaktyki wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości.

Jest nauczycielem dyplomowanym.

Otrzymał certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ukończył liczne kursy i szkolenia doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Najważniejsze z nich: „Ekonomia na co dzień – czyli decyduj o sobie”, „Jak wykorzystać Internet na lekcjach wiedzy o społeczeństwie”, „Ślady przeszłości – czyli uczniowie adaptują zabytki”, „Trudności wychowawcze w gimnazjum i sposoby radzenia sobie z nimi”, „Edukacja antykorupcyjna i promowanie dobrych wzorów życia publicznego w szkole i lokalnym środowisku”.


Piotr Gruk
Wykształcenie:


2002r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- Wydział Wychowania fizycznego, specjalność nauczycielska – licencjat;

2004r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Wydział Pedagogiczny- specjalność wychowanie fizycznego – magister;

2011r. – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Studia podyplomowe w zakresie – Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna;

Odbyte kursy i szkolenia

2007r. – Kurs instruktorski z piłki siatkowej;

2010r. – Kurs instruktorski z piłki nożnej;

2011r. – Kurs pierwszej pomocy, posiadam przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;


Doświadczenie zawodowe

Karierę zawodową rozpocząłem w 2002 roku, w Gimnazjum nr 2 w Płocku, na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego. Pracowałem w Liceum Ogólnokształcącym PTO w Płocku, w Gimnazjum Nr 3 w Płocku. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Płocku, Szkoły Logos w Płocku.

Od 2011 roku jestem nauczycielem Edukacji dla bezpieczeństwa.

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymałem 31 sierpnia 2010r.


Paulina Kaczmarczyk


- urodzona w Cieszynie (woj. Śląskie)

- absolwentka filologii angielskiej o specjalności translatorskiej  na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

- od 2005 roku nauczycielka i lektorka języka angielskiego

- nauczyciel mianowany

- zainteresowania: nowe technologie i filmy  w nauczaniu języka angielskiego, niezależne kino, literatura.Anna Macionek-Stańko


Magister sztuki, artysta malarz . Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im.MikołajaKopernika w Toruniu, członek Związku Polskich Artystów Plastyków.Uprawiam różne techniki malarskie (olej, akryl, akwarela, gwasz, pastel) i rysunek.Brałam udział w licznych wystawach zbiorowych, min.: w Warszawie, Toruniu, Elblągu, Lwowie,Darmstadt, a także w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich w Polsce i naUkrainie.Trzykrotnie (2009,2010 i 2012) uczestniczyłam w Aukcji Promocyjnej Polskiej SztukiWspółczesnej organizowanej w Warszawie przez Dom Aukcyjny Rempex i warszawski okręgZPAP.W latach 2000-2005 współpracowałam z Galerią Nr 3 w Płocku, gdzie odbyły się moje dwiewystawy. Jestem związana również z Płocką Galerią Sztuki, gdzie w roku 2013 miałam wystawęindywidualną. W czerwcu 2017 r. zaprezentuję moje obrazy w Europejskim CentrumArtystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach.Moje prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą(Niemcy, Włochy,Holandia, Ukraina)oraz w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
mgr Maciej Jeziórski

Maciej Jeziórski

 Ukończył Liceum Plastyczne w Kole kierunek wystawiennictwo oraz Studium Nauczycielskiego w Płocku kierunek plastyka.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu kierunek architektura wnętrz i design. Dyplom w pracowni mebla prof. Władysława Wróblewskiego, projektanta Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Dodatkowo podczas studiów – pracownia filmu animowanego prof. Hieronima Neumana twórcy filmów animowanych i reklamowych oraz pracownia fotograficzna i witrażu.

  Ukończył także:

  • Studium Podyplomowe Elementy Informatyki i Obsługi Programów Graficznych Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie
  • Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie kierunek marketing
  • Studium Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek negocjacje i mediacje
  • Studium Podyplomowe Polskiego Instytutu Neurologicznego NLPw Warszawie

mgr Marek Mroczkowski

Marek Mroczkowski

Studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978–1983). Ukończył również Studium Ekonomiczne przy Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie z zakresu organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej (1978), Szkołę Podchorążych Rezerwy w Kędzierzynie–Koźlu o kierunku artyleria naziemna (1984) oraz studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego (1997), z zakresu przedsiębiorczości i rynku kapitałowego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1999), z zakresu historii w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2003), z zakresu historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas w Warszawie (2013). Ukończył seminarium dla nauczycieli historii szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (2003).

Posiada uprawnienia do nauczania historii, historii sztuki, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej i podstaw przedsiębiorczości. Uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii (1998) i stopień nauczyciela dyplomowanego (2001).

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej  (2002, 2014) oraz egzaminatorem egzaminu maturalnego: z zakresu historii (2001), z zakresu wiedzy o społeczeństwie (2005) i z zakresu historii sztuki (2014) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów Egzaminu Maturalnego z Historii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2005). Przewodniczy Komisji ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli przy Logos Sp. z o. o. w Płocku (2004), zasiada w Komisji ds. Awansu Zawodowego: na stopień nauczyciela dyplomowanego – przy Delegaturze w Płocku Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, na stopień nauczyciela mianowanego – przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka i Zespole Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Płońsku.

Jest Prezesem Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego (1997), członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010, członek nadzwyczajny od 1994), członkiem Związku Piłsudczyków w Warszawie (2000), Klubu Przyjaciół Muzeum Niepodległości w Warszawie (2000), Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie – Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (2003), Towarzystwa Naukowego Płockiego (1987).

Współzałożyciel pierwszych w Płocku prywatnych szkół średnich z uprawnieniami publicznychI Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej (1990) i I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych (1993) oraz I Prywatnego Gimnazjum (2000). Współorganizator I Zjazdu Absolwentek i Profesorów Gimnazjum Żeńskiego im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku (1992).

Autor rozdziałów „Pierwsza Polska Szkoła Średnia w Płocku w latach 1905–1945” i „Międzyszkolny Klub Europejski” monografii „100 lat Jagiellonki. Z dziejów Polskiej Szkoły Średniej w Płocku 1906–2006”, red. A. M. Stogowska, Płock 2006 i rozdziału Harcerstwo w płockiej Jagiellonce 1912-1939 opracowania Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012. Studia i materiały, red. B. Sandomierski, M. Kacprzak, Płock 2013 oraz artykułów i wywiadów w takich mediach, jak m.in.: Tygodnik Płocki, Sygnały Płockie. Pismo Urzędu Miasta Płocka, Gazeta Wyborcza na Mazowszu, Katolickie Radio Płock, Radio Maryja, Telewizja TELE–TOP Płock, TVP 3, AGRICOLA Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także materiałów i opracowań zamieszczanych na portalach www.jagiellonka.plock.pl i www.szkolylogos.edu.pl (od 1988).

Jego uczniowie z I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku są laureatami i finalistami Olimpiady Historycznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Pułtusk), Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (Szczecin), Młodzieżowej Akademii Wiedzy o Unii Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Integracji Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim, Ogólnopolskiego Konkursu „Płyniemy ku Europie”, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO”, Międzynarodowego Konkursu „Aliante 2006”, „Aliante 2007”, "Aliante 2008", "Aliante 2013", Światowego Konkursu „Young Artist Competition Connecting Global Villages”. W nagrodę uczestniczyli m.in. w rejsie żaglowcem S/Y "Fryderyk Chopin" do Szwecji, Danii i Niemiec, wyjazdach studyjnych do Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Turcji (od 1992).

Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pamiętajcie o ogrodach", przekształconego w Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pamiętajcie o ogrodach" dla uczniów średnich szkół plastycznych Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Litwy, Regionalnego Konkursu Plastycznego "Mój krajobraz" Regionalnego Konkursu Historycznego „Polska Jagiellonów” dla gimnazjów powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego obszaru działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Organizator wystaw szkolnych, realizowanych we współpracy z Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Archiwum Państwowym w Płocku, Urzędem Miasta Płocka, Towarzystwem Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związkiem Piłsudczyków w Warszawie, Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym, Polskim Związkiem Filatelistów, Pocztą Polską, Narodowym Bankiem Polskim, poświęconych m.in. Polsce Jagiellonów, Legionom Polskim, Martyrologii Narodu Polskiego w II Wojnie Światowej, Władysławowi Jagielle, Józefowi Piłsudskiemu, Władysławowi Grabskiemu, Henrykowi Sienkiewiczowi, Marcelinie Rościszewskiej (od 1988).

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania oficerów zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku. Społeczności I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum posadziły Dęby Pamięci kawalerom Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari - gen. bryg. Tadeuszowi Petrażyckiemu, gen. bryg. Konradowi Zembrzuskiemu, gen. bryg. Tadeuszowi Grabowskiemu. Zarząd LOGOS Sp. z o. o. posadził Dąb Pamięci laureatowi Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury por. rez. Władysławowi Sebyle.

Pomysłodawca i koordynator uroczystości posadzenia Alei Dębów Pamięci Jagiellończyków - dwudziestu jeden wychowanków i absolwentów z lat 1912-1930 Gimnazjum Polskiego, I Gimnazjum Polskiego i Gimnazjum Państwowego im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku, oficerów Wojska Polskiego zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD Związku Sowieckiego w 1940 roku.

Uroczystości rozpoczęte Mszą św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP  zakończone Katyńskim Apelem Pamięci i salwami honorowymi kompanii 2 Mazowieckiej Brygady Saperów. Uczestniczyły rodziny pomordowanych oficerów, przedstawiciele Sejmu RP, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Armii Krajowej "Mazowsze", Związku Sybiraków, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, NSZZ "Solidarność", Marszałka Województwa Mazowieckiego, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, Rady Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka.

Inicjował i realizował spotkania, debaty i sesje naukowe z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki i gospodarki, m.in. Ambasadora Chile – Dziekana Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w RP, Ambasadora Republiki Czeskiej w RP, Ambasadora Republiki Litewskiej w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w RP, Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w RP, Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezesa Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, projektanta banknotów Narodowego Banku Polskiego, Radcy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przewodniczącego The UNESCO Chair for Human Rights and Peace, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Członka Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, Marszałka Sejmu RP, Wicemarszałka Senatu RP, Senatora i Posłów Sejmu RP, Doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Bezpieczeństwa Państwa, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Płockiego, Prezydentów i Radnych Miasta Płocka, Prezydenta Miasta Krakowa (od 1992).

Patronaty honorowe nad tymi przedsięwzięciami obejmowali Ambasador Chile – Dziekan Korpusu Dyplomatycznego Ambasadorów Ameryki Łacińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Ambasador Republiki Litewskiej w RP, Ambasador Republiki Czeskiej w RP, Ambasador Republiki Słowackiej w RP, Ambasador Węgier w RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 1992).

Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Medalem Władysława Grabskiego (2005), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005). Wyróżniony członkostwem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „za zasługi w kształtowaniu patriotycznej postawy i edukację historyczną młodzieży” (1994), a następnie członkostwem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (2010).

Otrzymał Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Płocka (2006) i gratulacje Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w RP (2007). Wyróżniony dyplomami uznania, m.in. Ministra Edukacji Narodowej (2001), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (2004), Przewodniczącego II Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Warszawie (2003), Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (2013, 2014), Przewodniczącego Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (1996, 2005, 2006, 2007), Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Narodowego Banku Polskiego (2002), Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (2006, 2007), Wojewody Płockiego (1996), Płockiego Kuratora Oświaty (1996), Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie (2000), Mazowieckiego Kuratora Oświaty (2006, 2007), Eksperta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (2005, 2006, 2007), Prezesa Małopolskiego Forum Europejskiego w Krakowie (2006, 2007), Prezesa Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Płocku (2003), Loży Ekspertów Płockiej Debaty Oksfordzkiej (2013).

Wybrany dwukrotnie przez uczniów na Opiekuna Samorządu Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (kadencje: 1990 – 1992 i 1992 – 1994).

Wyróżniony opracowaniem biograficznym „Marek Mroczkowski – wybitny współczesny pedagog” Izabeli Kucińskiej na seminarium prof. dr. hab. Romana Schulza Wydziału Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (1995) i w plebiscycie Belfer Roku Gazety Wyborczej na Mazowszu z wyboru uczniów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku (2003).

Posiada prawo jazdy A i B (1973) oraz patent sternika motorowodnego (1976).


mgr Jolanta Ossowska Krzemińska

Jolanta Ossowska Krzemińska

Ukończyła geografię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium podyplomowe w zakresie przyrody w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła szereg form, m.in. w ramach projektu „Szkoła wspierająca uzdolnienia” - kurs psychodydaktyki twórczości w praktyce edukacji szkolnej.


Anna Paskal


Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku. Dyplom obroniła w 2006 roku w pracowni rzeźby prof. Stanisława Radwańskiego oraz specjalizację w zakresie medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej w pracowni prof. Ludmiły Ostrogórskiej. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, małej formy rzeźbiarskiej i ceramiki. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego "Otwarte", które zajmuje się prowadzeniem działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej w Toruniu i zrzesza osoby ze środowiska wykładowców akademickich. Brała udział w kilkunastu wystawach zbiorowych.


mgr Bożena Piórkowska

Bożena Piórkowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie studia podyplomowe „Nowoczesna dydaktyka w szkole – dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą” w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji na Politechnice Warszawskiej.

Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym z języka polskiego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Stale doskonali swój warsztat pracy poprzez liczne kursy dokształcające, m.in. „Metody pracy z tekstem literackim, stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny uczniów”, „Literatura współczesna i jej konteksty”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”.


mgr Marzanna Polańczyk

mgr Marzanna Polańczyk

Ukończyła polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem maturalnym języka polskiego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała liczne kursy dokształcające, m.in. „Nowa szkoła – moduł oceniania”, „Poprawianie jakości w edukacji”, „Wykorzystanie metod aktywnych w interpretacji utworów literackich”, „Planowanie wynikowe”, „Internet na każdej lekcji”, „Egzamin pisemny i ustny na maturze”, „Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.


mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Magdalena Sikorska-Tokarska

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki artystycznej uzyskała w pracowni prof. Józefa Słobosza, aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Krzysztofa Candera.

Jest nauczycielem mianowanym.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki sakralnej na Facolta di Storia e Beni Culturali della Chiesa Pontificia Universita Gregoriana (Wydział Historii i Dóbr Kulturowych Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim) w Rzymie. Studia ukończyła pracą dyplomową na temat „Siedmiu Archaniołów w sztuce włoskiej w XVI i XVII wieku”.

Pracy teoretycznej towarzyszył cykl prac malarskich , które stały się pretekstem do wystaw indywidualnych w Rzymie, m.in. w Kościele Św. Andrzeja na Kwirynale. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych oraz w plenerach międzynarodowych we Włoszech.

Współpracowała z organizacją polonijną w Rzymie „Quo Vadis”, gdzie redagowała oraz zajmowała się składem komputerowym i oprawą graficzną czasopisma "Quo Vadis". Zajmuje się grafiką, rysunkiem oraz malarstwem pastelą, wypowiada się również w fotografii. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych we Włoszech oraz w Polsce.


Małgorzata SzplitgejberUkończyła matematykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem mianowanym.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in. Szkolenie Zawodowe w ramach projektu Mazowieckiej Akademii Nauczyciela, „Pokonywanie trudności w uczeniu się matematyki”, „Elementy twórczości w realizacji programu nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum”, „Tworzenie planów wynikowych a indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach matematyki”, „Praca z uczniem o różnych uzdolnieniach matematycznych”, „Warsztat pracy nauczyciela matematyki”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Wykorzystanie e-zasobów na lekcji matematyki”.


mgr Hanna Sztupecka

Edyta Szymczak

Ukończyła chemię na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe "Informatyka i technologie informacyjne".

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów, m.in. „Pomiar dydaktyczny i badanie osiągnięć z chemii”, "Edukacyjna wartość dodana", "O projektach edukacyjnych bez strachu", "Sztuka motywowania', "Praca z klasą jako  grupą", "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", Ekologiczna Akademia Umiejętności programu "Odpowiedzialność i Troska".


mgr Edyta Szymczak

Edyta Szymczak

Ukończyła polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie public relations.

Jest nauczycielem mianowanym. W ramach doskonalenia swojej pracy zawodowej ukończyła kursy: „Interpretacja dzieła literackiego”, „HIV-AIDS jako problem współczesnej młodzieży”.


mgr Tomasz Szymczak

Tomasz Szymczak

Ukończył studia w Instytucie Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej, fizykoterapii i masażu w Instytucie Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Nauczyciel mianowany.

 Jest specjalistą do spraw gimnastyki korekcyjnej oraz instruktorem lekkiej atletyki. Ukończył liczne kursy doskonalące w ramach nauczanego przedmiotu, a także kurs komputerowy „Projektowanie stron www”.Iwona Urbańska


Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie chemii kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej w Warszawie. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła liczne kursy: EWD, „Od fali na wodzie do gitary”, „Relacje z rodzicami”, „Doświadczenia w fizyce i chemii” i wiele innych.mgr Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski

Ukończył filologię angielską na Wydziale Filologicznym oraz filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest nauczycielem mianowanym.

Ukończył kursy doskonalące w zakresie pracy metodyczno-dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą w ramach kształcenia umiejętności językowych.


mgr Ewa Wojtysiak-Szczepańska

Ewa Wojtysiak-Szczepańska

Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Łódzkim (licencjat) oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.

Jest nauczycielem dyplomowanym.

W ramach doskonalenia swojej pracy pedagogicznej ukończyła szereg kursów, m.in. kurs komputerowy dla nauczycieli w ramach ministerialnego programu „Pracownie komputerowe dla szkół 2007”, „Metoda stanowisk jako sposób do samodzielnego uczenia się”, „Wymiar europejski w nauczaniu języków obcych”, „Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języków obcych”, „Ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli języka niemieckiego w szkołach artystycznych oraz metody przygotowania do egzaminu maturalnego”, „Wprowadzanie elementów religioznawstwa na lekcjach języka niemieckiego”.

Obecnie uczestniczy w kursie na egzaminatora języka niemieckiego egzaminu maturalnego, zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.


mgr Teresa Zwarycz

Teresa Zwarycz

Ukończyła matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe w zakresie dydaktyki matematyki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Aktywizacja uczniów w procesie nauczania matematyki”, „Tworzenie planów wynikowych a indywidualizacja procesu nauczania matematyki”, „Potrzeby psychiczne a rozwój społeczny i emocjonalny dziecka”, „Wykorzystanie myślenia kreatywnego na lekcjach matematyki”, „Technologie informacyjne a edukacja multimedialna”, „Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych”, „Pomiar dydaktyczny i ocenianie”, „Slalom gigant czyli omijanie zbędnych nawyków w drodze do matury”, „Diagnozowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem egzaminów gimnazjalnych”.


mgr Bożena Żaglewska

Bożena Żaglewska

Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie techniki z elementami plastyki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jest nauczycielem mianowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W ramach doskonalenia zawodowego zrealizowała wiele kursów, m.in. „Wychowawca w rozmiarze XL”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Wykorzystanie informacji uzyskanych z mierzenia jakości pracy szkoły”, „Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Aktywizacja społeczna w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami”.


mgr Agnieszka Żółtowska

Agnieszka Żółtowska

Ukończyła polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do sprawdzania egzaminu gimnazjalnego.

W latach 2000-2007 ukończyła trzydzieści cztery kursy doskonalące jej umiejętności zawodowe, m.in. „Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum”, „Analiza obrazu literackiego i obrazu filmowego na lekcjach języka polskiego”, „Znaczenie sztuki filmowej w edukacji humanistycznej”, „O wykorzystaniu malarstwa w interpretacji dzieła literackiego”, „Światło Boga w katedrze gotyckiej”, „Psychologiczne uwarunkowania postaw wobec Ojczyzny”, „Oferta edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej”, „Odautorski plan pracy do twórczego scenariusza zajęć”, „Pomiar dydaktyczny”, „Zmiany w podstawie programowej języka polskiego”, „Tworzenie i modyfikowanie programów nauczania”, „Jak skutecznie i atrakcyjnie rozwijać umiejętność pisania”, „Dyslektyk czy leń – diagnoza i pomoc”, „Sztuka słuchania”, „Od standardów wymagań do zadań egzaminacyjnych”.

Za osiągnięcia pedagogiczne otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Płocka