VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

IV International Art Competition "Remember the Gardens"

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Pamiętajcie o ogrodach

Polska Jagiellonów

stat4u


2014
PDF Drukuj Email

Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie Prof. dr hab. Jan Rylke – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Małgorzata Lewandowska – Dyrektor Oddziału Operacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Radosław Lewandowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Sitek – Dyrektor Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

 
PDF Drukuj Email

Paulina Piegat, Daniel Ratz, Przemysław Szelągowski – artyści plastycy

Paulina Piegat_Daniel Ratz_Przemysław Szelągowski Paulina Piegat_Daniel Ratz_Przemysław Szelągowski Paulina Piegat_Daniel Ratz_Przemysław Szelągowski Paulina Piegat_Daniel Ratz_Przemysław Szelągowski

 
PDF Drukuj Email

Ks. prof. dr hab. Bronisław Dembowski – biskup senior Diecezji Włocławskiej, Włodzimierz Gorzelańczyk – starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Włocławek Włocławek Włocławek Włocławek Włocławek Włocławek Włocławek